Comunicate

01.02.2021 - Notificare adresată MAI: compensația de risc/pericol deosebit, un drept prevăzut în Legea-cadru a salarizării 153/2017

01.02.2021 - Notificare adresată MAI: compensația de risc/pericol deosebit, un drept prevăzut în Legea-cadru a salarizării 153/2017

FSNPPC/Nr. 259 din 01.02.2020

Se transmite electronic/fax

 

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Lucian BODE, ministru

 

În calitate de organizație sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate Ordine Publică, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, va rugăm să dispuneti măsuri specifice, conform competențelor conferite de calitatea de ordonator principal de credite, pentru acordarea compensației de risc/pericol deosebit, în cuantumul prevăzut de  Legea-cadru a salarizării nr. 153/2017. 

Conform art. 14  din Anexa nr. VI la Legea 153/2017- Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Apărare, Ordine Publică Şi Securitate Naţională": (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată în exercitarea atribuţiilor funcţionale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unităţii, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operaţii speciale, misiunilor şi/sau activităţilor deosebite ori de specialitate, misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale şi activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare şi asistenţă medicală şi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecţie în România, culegere, prelucrare, centralizare, verificare şi valorificare a informaţiilor sau datelor/situaţiilor/documentelor/actelor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie, efectuarea actelor de cercetare penală specială, beneficiază de o compensaţie de risc/pericol deosebit de până la 30% calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

Precizăm că sporul de fidelitate, reglementat de O.G. nr. 38/1998, nu mai are legătură cu acest nou drept, introdus în legislație.

Suma compensatorie, reprezentând fostul spor de pericol deosebit, a fost introdusă de pârâtă în salariul de funcție, începând cu 01.01.2010; a rămas inclus în salariul de funcție și reprezintă salariul de funcție, pentru ca aceasta să aibă un anumit nivel, care să nu fie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară - a se vedea Decizia ÎCCJ – Completul pentru Dezlegarea unei chestiuni de drept nr. 15/2020 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 448/98/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Compensația de pericol deosebit a fost introdusă prin art. 14 din Anexa VII la Legea nr. 284/2010, aplicabilă cu 01.01.2011. La acel moment, în opinia noastră, el trebuia aplicat.

Practic, această componentă salarială, sub formă de spor, nu a fost prevăzută de lege în anul 2010. Ea a fost reintrodusă, cu altă denumire, compensație, având același conținut, prin Legea nr. 284/2010; Anexa VI, art. 14, Legea nr. 153/2017 a preluat acest text de lege, dar compensația a rămas doar pe hârtie.

Rugăm răspuns la adresa de e-mail din antet.

    Cu deosebită stimă,

p. PREȘEDINTE FSNPPC

Marius IONESCU

 

Click pentru adresa oficiala: Adresa-FSNPPC-c%C4%83tre-MAI

Parteneri SNPPC: