Comunicate

01.02.2021 - Notificare adresată MAI: compensația de risc/pericol deosebit, un drept prevăzut în Legea-cadru a salarizării 153/2017

01.02.2021 - Notificare adresată MAI: compensația de risc/pericol deosebit, un drept prevăzut în Legea-cadru a salarizării 153/2017

FSNPPC/Nr. 259 din 01.02.2020

Se transmite electronic/fax

 

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Lucian BODE, ministru

 

În calitate de organizaÈ›ie sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate Ordine Publică, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, va rugăm să dispuneti măsuri specifice, conform competenÈ›elor conferite de calitatea de ordonator principal de credite, pentru acordarea compensaÈ›iei de risc/pericol deosebit, în cuantumul prevăzut de  Legea-cadru a salarizării nr. 153/2017. 

Conform art. 14  din Anexa nr. VI la Legea 153/2017- Familia ocupaÅ£ională de funcÅ£ii bugetare "Apărare, Ordine Publică Åži Securitate NaÅ£ională": (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiÅ£ii de pericol deosebit, desfăşurată în exercitarea atribuÅ£iilor funcÅ£ionale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unităţii, personalul militar, poliÅ£iÅŸtii, funcÅ£ionarii publici cu statut special din sistemul administraÅ£iei penitenciare ÅŸi personalul civil care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operaÅ£ii speciale, misiunilor ÅŸi/sau activităţilor deosebite ori de specialitate, misiunilor operative de protecÅ£ie a demnitarilor, a acÅ£iunilor de gardare, protecÅ£ie ÅŸi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale ÅŸi activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare ÅŸi asistenţă medicală ÅŸi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecÅ£ie în România, culegere, prelucrare, centralizare, verificare ÅŸi valorificare a informaÅ£iilor sau datelor/situaÅ£iilor/documentelor/actelor, investigaÅ£ii, acÅ£iuni ÅŸi intervenÅ£ie, efectuarea actelor de cercetare penală specială, beneficiază de o compensaÅ£ie de risc/pericol deosebit de până la 30% calculată la solda de funcÅ£ie/salariul de funcÅ£ie/salariul de bază.

Precizăm că sporul de fidelitate, reglementat de O.G. nr. 38/1998, nu mai are legătură cu acest nou drept, introdus în legislaÈ›ie.

Suma compensatorie, reprezentând fostul spor de pericol deosebit, a fost introdusă de pârâtă în salariul de funcÈ›ie, începând cu 01.01.2010; a rămas inclus în salariul de funcÈ›ie È™i reprezintă salariul de funcÈ›ie, pentru ca aceasta să aibă un anumit nivel, care să nu fie mai mic decât salariul de bază minim brut pe È›ară - a se vedea Decizia ÎCCJ – Completul pentru Dezlegarea unei chestiuni de drept nr. 15/2020 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel BucureÈ™ti - SecÈ›ia a VIII-a contencios administrativ È™i fiscal, în Dosarul nr. 448/98/2018, privind pronunÈ›area unei hotărâri prealabile.

CompensaÈ›ia de pericol deosebit a fost introdusă prin art. 14 din Anexa VII la Legea nr. 284/2010, aplicabilă cu 01.01.2011. La acel moment, în opinia noastră, el trebuia aplicat.

Practic, această componentă salarială, sub formă de spor, nu a fost prevăzută de lege în anul 2010. Ea a fost reintrodusă, cu altă denumire, compensaÈ›ie, având acelaÈ™i conÈ›inut, prin Legea nr. 284/2010; Anexa VI, art. 14, Legea nr. 153/2017 a preluat acest text de lege, dar compensaÈ›ia a rămas doar pe hârtie.

Rugăm răspuns la adresa de e-mail din antet.

    Cu deosebită stimă,

p. PREȘEDINTE FSNPPC

Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: