Comunicate

01.03.2022 - Solicitare SNPPC: MAI trebuie să acorde tranșa a treia din restanțele salariale (25%), conform OUG 75/2020

01.03.2022 - Solicitare SNPPC: MAI trebuie să acorde tranșa a treia din restanțele salariale (25%), conform OUG 75/2020

FSNPPC/Nr. 25 /01.03.2022

Se transmite electronic                     

 

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

 

În revenire la adresa noastră nr. 03/06.01.2022:

 În temeiul ,,Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale polițiștilor cu MAI” și al ,,OUG nr. 75/2020 pentru completarea OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare (...)”, vă rugăm să dispuneți, în cel mai scurt timp posibil, punerea în aplicare a prevederilor art. 1 din actul normativ sus-menționat, respectiv acordarea celei de-a treia tranșe financiare, în cuantum de 25% din totalul restanței salariale recalculate conform OUG nr. 75/2020.

Domnule ministru, așteptăm răspunsul dumneavoastră la adresa de e-mail din antet.                  

      Cu stimă,

 

Președintele Biroului Executiv FSNPPC

Vasile ZELCA 

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: