Comunicate

01.03.2024 - INFORMARE - Metodologia pentru întocmirea dosarului de pensie a fost modificată

01.03.2024 -  INFORMARE - Metodologia pentru întocmirea dosarului de pensie a fost modificată

 

   Ieri, 29 februarie, a fost publicat, în Monitorul Oficial, Ordinul comun nr. 25 din 13.02.2024 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.24/30/8.147/2016 (cele trei instituții care dețin case de pensii sectoriale).

   Noua metodologie reglementează întocmirea dosarelor pentru toate tipurile de pensii acordate în SAOPSN, conform Legii pensiilor militare de stat nr. 223/2015 (actualizată): pensie pentru limită de vârstă/anticipată/anticipată parțial, pensie de invaliditate și pensie de urmaș.

   Art. I din Ordinul comun 25/2024 aduce următoarele modificări Metodologiei reglementate prin vechiul Ordin nr. M.24/30/8.147/2016

   1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Până la data de 1.01.2030, în cuprinsul cererii de pensionare, solicitantul dreptului la pensie de serviciu sau pensie de invaliditate îşi exprimă opţiunea privind alegerea lunilor consecutive corespunzătoare perioadei în care şi-a desfăşurat activitatea, potrivit legii."

   2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 7 (1) Structurile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, transmit, în format letric şi în format electronic, dosarul de pensionare casei de pensii sectoriale competente potrivit legii, însoţit de adresa de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7."

   3. La articolul 17, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"f) până la data de 31.12.2028, în situaţia persoanelor care se încadrează în prevederile art. XVI alin. (5) din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, la pct. 7 se specifică Situaţia soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, corespunzătoare celor 6 luni consecutive alese, actualizate, din care se constituie baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare, prevăzută la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, utilizându-se formatul în vigoare până la data de 31.12.2023;"

   4. La articolul 17, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

"f1) la pct. 7 se specifică Situaţia soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, corespunzătoare lunilor consecutive de activitate, stabilite conform art. 28 şi 281 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, actualizate cu indicele preţurilor de consum lunar, la data deschiderii drepturilor de pensie, potrivit legii;"

   5. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 20 - Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în fişa de pensie se realizează de către unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale prin intermediul aplicaţiei informatice create de către Comandamentul apărării cibernetice, conform cerinţelor specificate de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale."

   În atașament:

   - Legea pensiilor militare de stat  nr. 223/2015, forma actualizată la zi:

   - Ordinul comun nr. 25 din 13.02.2024 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare;

   - Ordinul comun nr. M.24/30/8.147/2016 (actualizat).

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: