Comunicate

01.04.2020 - INFORMARE: Modificări importante ale Statutului polițistului. Și dialogul social cu sindicatele a fost suspendat, parțial, pe timpul stării de urgență

01.04.2020 - INFORMARE:  Modificări importante ale Statutului polițistului.  Și dialogul social cu sindicatele a fost suspendat, parțial, pe timpul stării de urgență

 

Ieri, 31 martie 2020, în Monitorul Oficial nr. 268, partea I, au fost publicate două acte normative care privesc măsuri speciale adoptate pentru perioada în care este instituită starea de urgență.

Între altele, OUG nr. 34/26.03.2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, prevede, la art. 33 indice 1:  ,,Pe perioada stării de asediu sau a stării de urgență, normele legale referitoare la transparența decizională și dialogul social nu se aplică în cazul proiectelor de acte normative prin care se stabilesc măsuri aplicabile pe durata stării de asediu sau a stării de urgență ori care sunt o consecință a instituirii acestor stări”.

Prin OUG nr. 36/26.03.2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, au fost aduse modificări Statutului militarilor  și Statutului polițiștilor.

În ceea ce ne privește, modificările se referă, în esență, la: detașări/delegări, suspendări, concedii, învoiri, regimul telemuncii, regimul disciplinar și raporturile de serviciu (vezi atașamentul integral).

Ordonanțele de urgență ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub condiția depunerii lor prealabile la Camera competentă să fie sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: