Comunicate

01.07.2024 - Statutul polițistului, modificat prin OUG

01.07.2024 - Statutul polițistului, modificat prin OUG

 

   Guvernul a adoptat, vineri, 28 iunie, proiectul OUG de modificare a Legii nr. 360 / 2002 privind Statutul polițistului, proiect inițiat în luna mai a.c., de către MAI, pentru punerea în acord a Legii 360 / 2002 cu deciziile recente ale CCR (vezi atașamentele pdf de mai jos).

   Modificările operate, prezentate deja de SNPPC, în informările anterioare, vizează:

   1- decontarea cheltuielilor de asistență juridică;

   2- răspunderea materială a polițistului pentru pagube produse unității;

   3- reconsiderarea interdicției privind tatuajele pentru persoana care participă la un concurs de ocupare a unei funcții de execuție vacante prin încadrare directă / reîncadrare / transfer;

   4- acordarea gradelor profesionale absolventului cu diplomă de licență al unui program de studii, organizat la forma de învățământ cu frecvență, în cadrul Academiei de Poliție ,,A.I. Cuza”, în funcție de vechimea în MAI;

   5- posibilitatea aplicării măsurii „atenționării”, ca măsură administrativă cu rol preventiv;

   7- modalității și criterii în baza cărora se realizează repartizarea absolvenților instituțiilor de învățământ ale MAI,  în ordinea descrescătoare a rezultatelor, și măsura repartizării din oficiu, în situația refuzului de a formula o opțiune (candidații neadmiși la Academia de Poliție vor fi repartizați la o școală.de agenți sau de subofițeri în funcție de opțiunea acestora);

   8- reevaluarea masterului profesional, acesta fiind destinat, la forma de învățământ cu frecvență, persoanelor care nu au absolvit anterior un program/curs de formare inițială a personalului MAI, iar la cea cu frecvență redusă, agenților de poliție absolvenți de studii superioare, care îndeplinesc anumite condiții expres stabilite de lege;

   9- reducerea termenului privind interdicția de modificare a raporturilor de serviciu pentru agentul de poliție absolvent al masterului profesional pentru formarea ofițerilor de poliție, de la 5 la 3 ani.

   Pentru asigurarea unei protecții juridice adecvate, au fost stabilite condițiile în care polițistului împotriva căruia se desfășoară un proces penal și/sau civil pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau care are sau a avut, într-un proces penal, calitatea de persoană vătămată printr-o faptă de ultraj, i se decontează cheltuielile de asistență juridică, ce vizează în mod exclusiv sumele de bani plătite cu titlu de onorariu al avocatului ales, pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau ca persoană vătămată în cazul infracțiunii de ultraj, dar nu pot include alte cheltuieli efectuate cu ocazia desfășurării procedurii judiciare (pentru administrarea probatoriului, efectuarea actelor de procedură etc.). Plafonul maxim pentru decontare reprezintă valoarea unui câștig salarial mediu brut în vigoare la momentul decontării.

   SNPPC a solicitat constant, în ultimii ani, modificarea OMAI nr. 9 / 2009, pentru ca polițiștii ultragiati să poată beneficia de asistență juridică, dar MAI a refuzat normalitatea, respectiv asumarea obligației de a plăti avocati pentru cazul când un polițist este agresat în timpul și în legătură cu serviciul.

   Au fost prevăzute și situațiile în care polițistul nu răspunde material, respectiv când pagubele au fost: cauzate prin acțiunile ori inacțiunile sale desfășurate în limitele legii; generate de riscul normal al serviciului; produse pe timpul intervenției la evenimente urgente, dacă a respectat dispozițiile legale incidente, inclusiv procedura de intervenție; produse din cauze de forță majoră și caz fortuit; produse ca urmare a executării dispoziției superiorului ierarhic, caz în care este analizată angajarea răspunderii materiale a acestuia; produse în situații de legitimă apărare; produse în stare de necesitate; constatate după împlinirea unui termen de 3 ani de la data producerii lor.

   Prin modificarea subliniată, de la pct. 8, MAI a exclus practic agenții de poliție de la posibilitatea participării la concurs, acesta fiind accesibil, acum, doar ,,civililor”.

  SNPPC va ataca în justiție această modificare vădit discriminatorie, inclusiv la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, la Avocatul Poporului și la Curtea Constituțională a României.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL SNPPC

Parteneri SNPPC: