Comunicate

02.02.2021 - NU CEDĂM! SOLICITARE ADRESATĂ, ASTĂZI, PRIM-MINISTRULUI ROMÂNIEI ȘI MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE, PENTRU SUPLIMENTAREA BUGETULUI M.A.I. SI ACORDAREA DREPTURILOR CUVENITE ANGAJAȚILOR ȘI PENSIONARILOR

02.02.2021 - NU CEDĂM! SOLICITARE ADRESATĂ, ASTĂZI, PRIM-MINISTRULUI ROMÂNIEI ȘI MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE, PENTRU SUPLIMENTAREA BUGETULUI M.A.I. SI ACORDAREA DREPTURILOR CUVENITE ANGAJAȚILOR ȘI PENSIONARILOR

FSNPPC/Nr.  260 din 02.02.2021

Se transmite electronic/fax

             

                                              Către,

    GUVERNUL ROMÂNIEI

  • Domnului Florin-Vasile CÎÈšU, Prim-ministru

      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  • Domnului Lucian-Nicolae BODE, Ministru

 

                                                     Domnule Prim-ministru, Domnule Ministru,

          În calitate de organizaÈ›ie sindicală reprezentativă pentru poliÈ›iÈ™tii È™i personalul contractual din Ministerul Afacerilor Interne, vă solicităm să aveÈ›i în vedere, în cadrul deciziilor guvernamentale privind Legea bugetului pentru anul 2021, suplimentarea bugetului MAI, cu sume care să compenseze efectele negative ale OUG nr. 226/2020, în ceea ce priveÈ™te drepturile noastre economice.

          Suplimentarea de fonduri este necesară pentru punerea în plată a următoarelor drepturi financiare solicitate de FederaÈ›ia noastră, reprezentantă a 40.000 de angajaÈ›i din MAI, în contextul protestelor declanÈ™ate din data de 14 ianuarie a.c.:

  1. Aplicarea, de la 1 martie a.c., conf. Legii 153/2017, art. 38, alin (4), a diferenÈ›elor dintre salariul de funcÈ›ie/de bază în plată È™i cel prevăzut pentru anul 2022;
  2. Actualizarea, cu rata inflaÈ›iei, de 3,8%, de la 1 martie a.c., a pensiilor poliÈ›iÈ™tilor/cadre militare în rezervă sau retragere, aÈ™a cum prevede Legea nr. 223 2015, dat fiind faptul că aceÈ™tia sunt singura categorie de pensionari care nu a beneficiat de majorare, în cursul anului 2020;
  3. Actualizarea la 25% a sporului pentru risc È™i suprasolicitarea neuropsihică, pentru toÈ›i beneficiarii acestui drept, acordat în prezent poliÈ›iÈ™tilor judiciariÈ™ti, specialiÈ™tilor din structurile de investigaÈ›ii criminale, de combatere a criminalității organizate, de acÈ›iuni È™i intervenÈ›ii speciale, din centrele de arest-transfer, criminaliÈ™tilor etc.), conform  Legii-cadru 153/2017;
  4. Actualizarea normei de hrană, conform  indicilor preÈ›urilor de consum, stabiliÈ›i de INS;
  5. Acordarea unui supliment pentru risc medical (spor covid), poliÈ›iÈ™tilor din prima linie a prevenirii È™i combaterii pandemiei, în cuantum similar cu cel acordat, deja, altor  categorii profesionale; din cifrele oficiale publicate, reise că rata infectărilor, la nivelul MAI este cu 250% mai mare decât media naÈ›ională;
  6. Majorarea capacității de pregătire a È™colilor de agenÈ›i din MAI, prin suplimentarea numărului de posturi didactice/didactice auxiliare È™i, implicit, redimensionarea catedrelor È™i a structurilor de suport educaÈ›ional, pentru diminuarea deficitului substanÈ›ial de personal operativ poliÈ›ienesc, de peste 20%, situaÈ›ie care implică, în prezent, muncă suplimentară, dar È™i suprasolicitarea fizică È™i psihică a colegilor noÈ™tri                                                              Domnule Prim-ministru, Domnule Ministru,

           Vă aducem la cunoÈ™tință faptul că, dacă nu veÈ›i identifica soluÈ›ii pentru ,,dezgheÈ›area salariilor È™i a pensiilor, în acord cu reglementările anterioare emiterii OUG 226/2020, precum È™i de rezolvare a celorlalte cereri, ne  rezervăm dreptul de a menÈ›ine deschis conflictul colectiv de muncă È™i de a continua protestele sindicale, până la soluÈ›ionarea revendicărilor sus-precizate.

   

      Cu stimă,

p. Președintele Biroului Executiv FSNPPC

Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: