02.05.2018 - Decontarea serviciilor turistice, conform Legii nr. 80/2018

02.05.2018 - Decontarea serviciilor turistice, conform Legii nr. 80/2018

Comunicate

 

 

În data de 27 aprilie a.c., la sediul MAI a avut loc sedința de dialog social cu organizațiile sindicale, având ca temă modalitatea de decontare a serviciilor turistice, prestate de unități aflate pe teritoriul României, de care beneficiază personalul MAI (polițiști, militari și personal contractual), în perioada concediului de odihnă, în limita valorică prevăzută de  Legea nr. 80/2018 pentru aprobarea OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (1.450 lei).

 Această limită valorică este aplicabilă de la 1 aprilie 2018 până la data de 30 noiembrie 2018 (recomandăm membrilor să solicite efectuarea concediului/fracție din concediu în această perioadă).

Serviciile turistice decontate sunt cazare (pe factură să fie minim o zi de cazare), alimentație publică, transport, tratament balnear sau agrement. Sumele decontate nu sunt impozabile. Pentru un singur concediu de odihnă fie se decontează servicii turistice de transport, fie se acordă decontarea transportul pe baza ordinului de serviciu.

Pentru decontare se va întocmi un raport personal, aprobat de șeful unității, care va fi însoțit de facturi eliberate pe numele solicitantului, pentru servicii turistice prestate în România (structuri de primire turistică sau agenții de turism). Rapoartele personale aprobate, împreună cu documentele justificative, se înaintează structurii financiar-contabile la începutul fiecărei luni, de regulă până la data de 5 a lunii.

Atenție:

Prestarea serviciilor turistice să corespundă perioadei concediului de odihnă! Decontarea se poate efectua de mai multe ori, până la limita valorică de 1.450 lei. Dacă valoarea serviciilor turistice este mai mare decât limita valorică, se decontează maxim 1.450 lei pentru fiecare angajat.

Listele structurilor şi agenţiilor autorizate ca furnizori de servicii turistice se regăsesc pe site-ul Ministerului Turismului:

http://turism.gov.ro/agentii-de-turism-si-structuri-autorizate/


Biroul Executiv Central

 

Parteneri SNPPC: