Comunicate

02.05.2022 - Eliminarea restricțiilor impuse polițiștilor în perioada cercetării disciplinare - în litera și spiritul Deciziei CCR nr. 789/2021

02.05.2022 - Eliminarea restricțiilor impuse polițiștilor în perioada cercetării disciplinare - în litera și spiritul Deciziei CCR nr. 789/2021

FSNPPC nr. 67/02. 05. 2022

Se transmite prin e-mail                  

                   

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

Prin prezenta, în calitate de organizaţie sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate Ordine Publică, îndrituită să apere drepturile și să promoveze interesele polițiștilor, vă supunem atenției necesitatea unui alt demers legislativ, aflat în competența dumneavoastră de inițiere, care privește modificarea Legii nr. 360/2002, în acord cu prevederile Deciziei Curții Constituționale a României nr. 789/2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispozițiilor art. 2746 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, decizie admisă de CCR și publicată în Monitorul Oficial nr.59 din 19.01.2022.

În motivarea Deciziei, CCR a precizat că sintagma „nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispozițiilor art. 2746 alin.(1) lit.b) din Legea nr.360/2002, împiedică accesul polițistului  la concursul pentru ocuparea unui post de conducere, aducând astfel atingere dispozițiilor art.16 alin.(3), coroborate cu cele ale art. 41 din Constituție.

În mod similar, considerăm că prevederile din Legea nr. 360/2002, care impun restricții/interdicții polițiștilor aflați în perioada cercetării disciplinare (de genul celor reglementate prin alin. (1) al art. 626: ,,În perioada cercetării disciplinare, poliţistul nu poate fi mutat, delegat, detaşat, împuternicit pe o funcţie de conducere şi nici nu poate fi trimis la misiuni internaţionale”: alin. (2) art. 2715 – privind împuternicirea: ,,Poate fi împuternicit poliţistul care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute în fişa postului, nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare; art. 2745  – privind TCO: ,,Agentul de poliţie care a absolvit studii superioare poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de ofiţer, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: (...); b)nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare), aduc atingere unor drepturi fundamentale, cu repercusiuni în plan profesional și financiar, plecând de la premiza neconstituțională a vinovăției prestabilite.

În practică, aceste articole de lege sunt utilizate abuziv, de către unii manageri, pentru a împiedica mutarea motivată a polițistului într-un alt post/altă unitate, accederea pe o funcție superioară (inclusiv TCO) sau pentru a i se anula/diminua unele drepturi financiare.

Față de cele expuse, vă solicităm să includeți în Planul legislativ al MAI pentru anul în curs (similar solicitării noastre nr. 65/28.04.2022, respectiv prin derogare de la planificarea stabilită în 2021), un demers de modificare a Legii nr. 360/2002, prin care să fie eliminate toate prevederile care aduc atingere drepturilor polițiștilor aflați în perioada de cercetare disciplinară, până la emiterea actului administrativ definitiv în cauză. 

Asteptăm răspuns scris la adresa de e-mail din antet.

Cu stimă și mulțumiri,

 

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV – FSNPPC

ZELCA Vasile

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: