Comunicate

02.08.2018 - Adrese trimise, azi, MAI, pentru drepturile poliţiştilor şi personalului contractual (promovări în funcţie, decontare servicii turistice şi transport)

02.08.2018 - Adrese trimise, azi, MAI, pentru drepturile poliţiştilor şi personalului contractual (promovări în funcţie, decontare servicii turistice şi transport)

FSNPPC/Nr. 129 din 02.08.2018

Către,
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

– Domnului SECRETAR GENERAL
Chestor principal de poliţie Bogdan Mihail IVĂNESCU

– DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE
Domnului director general – comisar-şef de poliţie VĂLIȚĂ Daniel Nicolae

– DIRECŢIA GENERALĂ FINANCIARĂ
Doamnei director general – comisar-şef de poliţie DIMOFTE Dorina

Având în vedere modificarea recentă a Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, prin OUG nr. 53/2018, vă rugăm să ne comunicaţi perioada din anul curent în care se vor face promovările în funcţie ale poliţiştilor, conform art. 22, alin. (4) din actul normativ sus-menţionat.

Prezenta solicitare se întemeiază pe prevederile Legii nr. 62/2011 privind dialogul social şi pe cele ale art. 49 din ,,Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti din MAI”.


FSNPPC/Nr. 130 din 02.08.2018

Către,
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA GENERALĂ FINANCIARĂ
- Doamnei director general, comisar-şef de poliţie DIMOFTE Dorina

Urmare discuţiilor din cadrul şedinţei Comisiei de dialog social a MAI, care a avut loc în data de 26.07. a.c., vă rugăm să ne comunicaţi următoarele:

1. Răspunsul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale referitor la interpretarea perioadei aferente concediului de odihnă al personalului contractual din MAI, raportat la aplicarea prevederilor ,,OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene” (decontarea serviciilor turistice), în ceea ce priveşte zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale cuprinse între prima şi ultima zi din concediul de odihnă;
2. Adresa DGF – Serviciul Analiză, Control şi Valorificare, nr. 361340/16.07.2018, cu privire la decontarea cheltuielilor de transport efectuate cu ocazia testărilor psihologice ale personalului MAI.

Cu respect,

Președinte FSNPPC

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: