Comunicate

02.11.2020 - INFORMARE: Trei proiecte de acte normative, dezbătute în Comisia de dialog social a MAI. Opiniile FSNPPC vizavi de ocuparea unor posturi vacante și de permanența de la domiciliu au rămas aceleași!

02.11.2020  -  INFORMARE:  Trei proiecte de acte normative, dezbătute în Comisia de dialog social a MAI.  Opiniile FSNPPC vizavi de ocuparea unor posturi vacante  și de permanența de la domiciliu au rămas aceleași!

 

În cursul acestei dimineÈ›i, s-a desfășurat, în sistem videoconferință, È™edinÈ›a Comisiei de dialog social a MAI, având pe ordinea de zi trei proiecte de acte normative puse în dezbatere publică: proiectul unei HG pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000; proiectul OMAI privind DispoziÈ›ia/Ordinul de zi pe unitate, precum È™i pentru modificarea È™i completarea unor acte normative (cu incidență în acest domeniu – n.n.); proiectul OMAI privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de personal fără concurs, în condiÈ›iile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaÅ£ii de risc epidemiologic ÅŸi biologic, republicată.

Opinia FSNPPC, vizavi de tema de la punctul 3, care a fost cea mai dezbătută, a rămas aceeaÈ™i, aÈ™a cum a fost exprimată în comunicatele noastre recente:

- referitor la posturile care urmează a fi încadrate în sistemul medical MAI, în perioada crizei sanitare în curs - dat fiind deficitul mare de personal medical (de circa 50-60% la medici, de exemplu), FSNPPC a susÈ›inut ideea ca aceste posturi să fie de personal contractual, încadrat în baza Codului Muncii, atât în cazul medicilor, cât È™i în cazul asistenÈ›ilor medicali (pentru a nu deveni atractive doar în perspectiva pensionării, după 10 ani, ca specialist, conform Legii 223/2015), dat fiind faptul că cele de medic-poliÈ›ist pot fi ocupate, etapizat, de către absolvenÈ›ii instituÈ›iilor militare de învățământ medical (È™colarizaÈ›i de MApN pentru nevoile MAI) sau prin transfer de la alte instituÈ›ii din familia noastră ocupaÈ›ională.  

În contextul temei de la pct. 3, preÈ™edintele FSNPPC a adus în discuÈ›ie È™i cele 422 de posturi operative care vor fi încadrate în PoliÈ›ie, pentru o perioadă determinată  de È™ase luni, din decembrie 2020, reluând ideea că acestea trebuie ocupate EXCLUSIV de către poliÈ›iÈ™tii aflaÈ›i în rezervă, dintre cei care È™i-au dat demisia sau sunt în pensie (cu păstrarea dreptului la pensie militară de stat) sau dintre cei disponibilizaÈ›i în 2010-2011, care sunt apÈ›i È™i doresc să revină în sistem. Argumente: aceÈ™tia cunosc procedurile de lucru È™i nu mai necesită o perioadă de acomodare sau de formare profesională, astfel că cele È™ase luni de muncă pot fi dedicate integral activității poliÈ›ieneÈ™ti. În caz contrar, prin angajarea din alte domenii de activitate, serviciul public poliÈ›ienesc ar fi afectat negativ, dat fiind faptul că pregătirea inegrală a unui poliÈ›ist necesită È™colarizare È™i perioadă de tutelă, situaÈ›ie IMPOSIBIL de soluÈ›ionat în cazul angajării pe o perioadă determinată de 6 luni.

Există È™i varianta angajării prin concurs, pe o perioadă nedeterminată – prin modificarea legislaÈ›iei actuale, care nu permite acest lucru –, pretabilă pentru încadrare din sursă externă sau din sursă internă (prin trecerea agenÈ›ilor în corpul ofiÈ›erilor de poliÈ›ie/poliÈ›ie de frontieră).

De asemenea, FSNPPC nu a fost de acord cu reglementarea permanenÈ›ei de la domiciliu, aÈ™a cum MAI încearcă prin proiectul de Ordin de la pct. 1, dat fiind faptul că acest act normativ ar adăuga la lege È™i nu are în vedere Directiva Europeană 2003/88 privind timpul de lucru, care prevede că permanenÈ›a de la domiciliu trebuie plătită corespunzător.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: