Comunicate

02.12.2019 - Promotia de agenți ,,Noiembrie 2019” – repartizată la posturi

02.12.2019 - Promotia de agenți ,,Noiembrie 2019” – repartizată la posturi

         După absolvirea de săptămâna trecută, agenții de poliție/poliție de frontieră din promoția ,,Noiembrie 2019” s-au prezentat, în cursul dimineții de astăzi, la sediile unităților, pentru a fi repartizați efectiv la posturi. Debutul în carieră reprezintă o perioadă de șase luni de tutelă, sub îndrumarea nemijlocită a polițistilor cu experiență profesională, care-i vor sprijini în activitate, în perioada de integrare, pe baza competenţelor dobândite în şcoală și a capacității de adaptare la realitatea din teren, care nu este întotdeauna ușor de surmontat.

          SNPPC, prin liderii și delegații sindicali teritoriali, le va acorda asistență și-i va consilia, pentru a le fi respectate drepturile profesionale și economico-financiare, cum ar fi:

- încadrarea pe funcţie, coeficientul salarial, sporurile permanente sau pe bază de pontaj, indemnizaţiile, majorările şi alte drepturi financiare aferente calităţii de poliţist şi atribuţiilor de serviciu;

- înţelegerea terminologiei din fişa postului și a complexității sarcinilor profesionale;

- decontarea cheltuielilor aferente transportului de la şcoală la domiciliu şi de la domiciliu la unitatea repartizată, dar și a cheltuielilor aferente transportului la/de la locul de muncă;

- acordarea indemnizaţiei de instalare,  a normelor de hrană și de echipare (norma 12 b - după caz), dar și a indemnizației lunare de 50% din salariul de bază al polițistului, cuvenite, în anumite condiţii, soțului/soției;

- repartizarea unui spaţiu locativ din fondul unităţii sau, după caz, compensarea chiriei ori a ratei lunare a creditului pentru achiziția unei locuințe, în condițiile legii;

- definitivarea în profesie, după absolvirea tutelei, promovarea în funcţie etc.

       Succes tuturor în noua carieră!

 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: