Comunicate

03.02.2022 - Un prim pas spre normalitate în Senatul României la OUG 130 / 2021, dar insuficient

03.02.2022 - Un prim pas spre normalitate în Senatul României la OUG 130 / 2021, dar insuficient

La data de 02.02.2022, ulterior protestului organizațiilor din domeniul ordinii publice și securității naționale, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senatul României a depus un amendament la OUG 130 /2021 prin care începând cu luna februarie 2022, salariile de baza, soldele de funcție / salariile de funcție se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de baza, solda de functie / salariul de funcfe prevazut de Legea cadru nr.153/2017, cu completările ulterioare, pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2021. Pe de altă parte amendamentul nici nu este trecut de comisiile de raport și poate avea aceeași soartă ca amendamentele la Legea Bugetului de stat pe 2022. 

Amendamentul este insuficent și nu este în concordanță cu solicitările noastre 

Acesta este amendamentul SNPPC la OUG 130 / 2021 


(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru personalul prevăzut în anexa nr. VI din Legea-cadru 153/2017 precum și pentru personalul civil din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie se majorează  în două etape, astfel:
a) cu 1/2 din diferenţa dintre salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cele din luna decembrie 2021, începând cu data de 1 ianuarie 2022;
b) la nivelul salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022, începând cu data de 1 iulie 2022.

Parteneri SNPPC: