Comunicate

03.03.2020 - Orele 10,00-14,00: Protest FSNPPC în Piața Revoluției din Capitală. Activitatea de bilanț a MAI, pentru 2019, este în curs de derulare. La ora 11,00 a venit la bilanț și președintele României

03.03.2020 - Orele 10,00-14,00: Protest FSNPPC în Piața Revoluției din Capitală. Activitatea de bilanț a MAI, pentru 2019, este în curs de derulare. La ora 11,00 a venit la bilanț și președintele României

PRINCIPALELE REVENDICĂRI FSNPPC

ADRESATE MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE (pe care le-am adus la cunoștința conducerii ministerului, de mai multe ori, în scris, în ultima perioadă)

1. Aplicarea, pentru tot personalul, a Deciziei CCR 794/2016, a Deciziei ICCJ 51/2019 și a Legii 71/2015, în părțile care privesc salarizarea la nivelul maxim al funcției publice – recalcularea salariilor pentru viitor și acordarea sumelor restante pe ultimii 3 ani;
2. Anularea incompatibilităților stabilite polițiștilor judiciariști, care diferă față de cele prevăzute de Legea 360/2002 pentru ceilalți funcționari publici cu statut special, incompatibilități reglementate recent prin OUG 20/2020;
3. Acordarea titlului de specialist de clasă/domeniu funcțional și a gradației salariale aferente, prevăzute în Legea-cadru a salarizării 153/2017, atât pentru polițiști, cât și pentru personalul contractual;
4. Adoptarea unor măsuri pentru diminuarea deficitului de personal, în special în mediul rural, care conduce la suprasolicitarea lucrătorilor, efectuarea de ore suplimentare și, implicit, un serviciu public deficitar pentru cetățeni și stat;
5. Elaborarea unor programe în domeniul logistic, având în vedere starea a precară a sediilor multor unități/subunități de poliție, în special în mediul rural, care necesită investiții urgente pentru asigurarea condițiilor optime de lucru și a standardelor legale de sănătate/securitate în muncă;
6. Modernizarea parcului auto și asigurarea mentenanței acestuia, date fiind uzura fizică și morală a tehnicii din dotare;
7. Asigurarea echipamentelor de protecție fizică a polițiștilor și de imobilizare / neutralizare a făptuitorilor violenți;
8. Actualizarea cuantumului chiriei în raport cu realitățile economice actuale etc.
Reamintim că Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România, având în componență peste 40.000 de membri, este ce mai mare organizație de profil din MAI și din România, având reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate ,,ordine publică”, recunoscută de către instanța de judecată competentă - Tribunalul Municipiului București -, conform Legii dialogului social nr. 62/2011.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL FSNPPC

Parteneri SNPPC: