Comunicate

03.03.2020 - Orele 10,00-14,00: Protest FSNPPC în Piața Revoluției din Capitală. Activitatea de bilanț a MAI, pentru 2019, este în curs de derulare. La ora 11,00 a venit la bilanț și președintele României

03.03.2020 - Orele 10,00-14,00: Protest FSNPPC în Piața Revoluției din Capitală. Activitatea de bilanț a MAI, pentru 2019, este în curs de derulare. La ora 11,00 a venit la bilanț și președintele României

PRINCIPALELE REVENDICÄ‚RI FSNPPC

ADRESATE MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE (pe care le-am adus la cunoÈ™tinÈ›a conducerii ministerului, de mai multe ori, în scris, în ultima perioadă)

1. Aplicarea, pentru tot personalul, a Deciziei CCR 794/2016, a Deciziei ICCJ 51/2019 È™i a Legii 71/2015, în părÈ›ile care privesc salarizarea la nivelul maxim al funcÈ›iei publice – recalcularea salariilor pentru viitor È™i acordarea sumelor restante pe ultimii 3 ani;
2. Anularea incompatibilităților stabilite polițiștilor judiciariști, care diferă față de cele prevăzute de Legea 360/2002 pentru ceilalți funcționari publici cu statut special, incompatibilități reglementate recent prin OUG 20/2020;
3. Acordarea titlului de specialist de clasă/domeniu funcÈ›ional È™i a gradaÈ›iei salariale aferente, prevăzute în Legea-cadru a salarizării 153/2017, atât pentru poliÈ›iÈ™ti, cât È™i pentru personalul contractual;
4. Adoptarea unor măsuri pentru diminuarea deficitului de personal, în special în mediul rural, care conduce la suprasolicitarea lucrătorilor, efectuarea de ore suplimentare È™i, implicit, un serviciu public deficitar pentru cetățeni È™i stat;
5. Elaborarea unor programe în domeniul logistic, având în vedere starea a precară a sediilor multor unități/subunități de poliÈ›ie, în special în mediul rural, care necesită investiÈ›ii urgente pentru asigurarea condiÈ›iilor optime de lucru È™i a standardelor legale de sănătate/securitate în muncă;
6. Modernizarea parcului auto și asigurarea mentenanței acestuia, date fiind uzura fizică și morală a tehnicii din dotare;
7. Asigurarea echipamentelor de protecție fizică a polițiștilor și de imobilizare / neutralizare a făptuitorilor violenți;
8. Actualizarea cuantumului chiriei în raport cu realitățile economice actuale etc.
Reamintim că FederaÈ›ia Sindicatelor NaÈ›ionale ale PoliÈ›iÈ™tilor È™i Personalului Contractual din România, având în componență peste 40.000 de membri, este ce mai mare organizaÈ›ie de profil din MAI È™i din România, având reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate ,,ordine publică”, recunoscută de către instanÈ›a de judecată competentă - Tribunalul Municipiului BucureÈ™ti -, conform Legii dialogului social nr. 62/2011.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL FSNPPC

Parteneri SNPPC: