Comunicate

03.03.2023 - COMUNICAT: Solicitarea SNPPC, de eliminare a unor discriminări din Statutul Polițistului, rezolvată de CCR, în loc de MAI

03.03.2023    -        COMUNICAT:  Solicitarea SNPPC, de eliminare a unor discriminări din Statutul Polițistului, rezolvată de CCR, în loc de MAI

 

În ultimii ani, am trimis mai multe solicitări scrise, către MAI, privind modificarea Legii 360/2002 - Statutul Polițistului (atașăm documente/linkuri relevante), în sensul eliminării unor prevederi care aduc atingere drepturilor constituționale (de exemplu: sintagmele „nu este cercetat disciplinar” și ,,mutare la cererea polițistului”), prevederi cu repercusiuni negative în plan profesional, dar și financiar, plecând de la premiza neconstituțională a vinovăției prestabilite.

Într-unul dintre răspunsurile primite (a se vedea atașamentul pdf), conducerea MAI ne-a asigurat că propunerile prezintă interes și vor fi incluse în Programul de guvernare 2021-2024...și au tot rămas în atenție, dar atât! Iată că, ceea ce MAI nu a catadicsit să facă, a reușit Curtea Constituțională a României!

În ședința de ieri, 2 martie 2023, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a constatat că este neconstituțională sintagma „nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispozițiilor art. 27 ind. 45 lit.b) din Statutul polițistului. CCR consideră – așa cum și noi am precizat în solicitările repetate trimise MAI – că sintagma în cauză instituie o condiție care afectează egalitatea de șanse a agentului de poliţie de a participa la concursul pentru ocuparea unui post de execuție vacant de ofiţer (TCO). Această condiție, ce ţine de exercitarea raportului său de serviciu, nu este nici necesară și nici proporțională cu scopul urmărit, aducând astfel atingere dispozițiilor art. 16 alin.(3), coroborate cu cele ale art. 41 din Constituţie.

Reamintim că tot CCR a decis, în 2022, că prevederile alin. (1) art. 626: ,,În perioada cercetării disciplinare, poliţistul nu poate fi mutat, delegat, detaşat, împuternicit pe o funcţie de conducere şi nici nu poate fi trimis la misiuni internaţionale”, respectiv ale alin. (2) art. 2715 – privind împuternicirea: ,,Poate fi împuternicit poliţistul care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute în fişa postului, nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare”, sunt, de asemenea, tot neconstituționale.

Vom continua demersurile juridice pentru a obține și eliminarea din lege a sintagmei ,,mutare la cererea polițistului” (art. 2719), ceea ce va atrage, implicit, și eliminarea reglementărilor dezavantajoase din actele normative subsecvente (HG-uri și OMAI-uri), prin care sunt stabilite drepturile celor care fac solicitarea de mutare la cerere (de exemplu: în prezent, conf. Lg. 360, compensația pentru chirie și decontarea cheltuielilor de transport se acordă doar celor mutați de unitate în interesul serviciului, celor repartizați după absolvirea Școalii/Academiei sau celor încadrați direct din sursă externă).

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL – SNPPC

https://www.snppc.ro/23-05-2022-propuneri-snppc-privind-modificarea-statutului-poli-istului-n-aten-ia-mai-bd10934

 

Parteneri SNPPC: