Comunicate

03.03.2023 - Întârzieri nepermise la drepturile de transport; demers pentru plata la termen a sumelor cuvenite

03.03.2023 - Întârzieri nepermise la drepturile de transport; demers pentru plata la termen a sumelor cuvenite

FSNPPC/Nr. 40 din 03.03.2023

Se transmite electronic/fax

                                   

                Către,

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

-   Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru -

               

În calitate de organizație sindicală reprezentativă din punct de vedere juridic la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine publică”, recunoscută de Tribunalul Municipiului București, în baza legislației aplicabile, Federația noastră apără drepturile și promovează interesele profesionale, sociale și economice ale polițiștilor și personalului contractual din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.   

Pe această cale, în temeiul Legii dialogului social, vă aducem la cunoștință o situație neconformă și vă solicităm să dispuneți măsurile de rigoare pentru soluționarea de îndată a problemelor semnalate:

 În baza ,,HG nr. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică/securitate națională” și a OMAI nr. 181/2022 pentru aprobarea normelor metodologice interne de aplicare, la nivelul unităților angajatoare/ordonatorilor de credite din subordinea MAI s-au constituit comisiile de analiză a rapoartelor, care au drept de decizie în ceea ce privește acordarea sumelor aferente transportului și propun conducătorului unității măsuri financiare în acest sens, în termenele prevăzute în actele normative sus-menționate.

Din datele pe care le deținem, există foarte multe situații în care șefii comisiilor tergiversează luarea decizei sau solicită clarificări scrise altor compartimente ale unității sau ale eșaloanelor ierarhice, situație care atrage nepunerea în plată a dreptului la termenele stabilite prin HG nr. 1198/2022. De exemplu, am constatat că sunt beneficiari îndreptățițe la plată, care nu au primit sumele cuvenite în baza noilor reglementări, dar nici în baza celor care au operat anterior, inclusiv de cinci-șase luni, ceea ce reprezintă un prejudiciu financiar evident și nejustificat.

Vă reamintim faptul că, în temeiul HG nr. 1198/2022, sumele aferente trebuie acordate polițiștilor și personalului contractual, care îndeplinesc condițiile legale, săptămânal, bilunar sau lunar, după caz (inclusiv cu dobânda legală și rata inflației, la zi).

      Așteptăm răspuns, în scris, la adresa de e-mail din antet, referitor la măsurile dispuse.

     Cu stimă,

        

 Președintele Biroului Executiv FSNPPC

ZELCA Vasile

 

Parteneri SNPPC: