Comunicate

03.03.2023 - Plata orelor suplimentare în 2023

03.03.2023 - Plata orelor suplimentare în 2023

La data de 03 martie 2023 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr 185, OMAI 27 din 27 februarie 2023 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată în cursul anului 2023 de personalul cu statut special (cadrele militare în activitate, polițiștii și soldații și gradații profesionișt din MAI) , precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut, emis în aplicarea OUG  168 / 2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 

Art. 4. — (1) Sunt activități deosebite desfășurate în domeniul ordinii și siguranței publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situații de urgență, în personalizarea, emiterea și evidența generală a documentelor de identitate și a pașapoartelor simple, în emiterea și evidența permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu specifice unității potrivit competențelor legal stabilite, acele activități care se realizează în una dintre următoarele condiții:

a)           au un grad ridicat de risc asupra integrității fizice, sănătății sau vieții personalului implicat;

b)          au un grad ridicat de complexitate și dificultate;

c)           presupun intervenția specializată în funcție de nivelul de urgență și/sau gravitate al situației/evenimentului;

d)          la creșterea capacității operaționale a unității, precum și însituații de catastrofe, calamități, tulburări de amploare ale ordinii și siguranței publice ori alte asemenea evenimente.

(2) În toate situațiile, activitățile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă un caracter operativ sau neprevăzut.

 

Art. 5. — (1) Prestarea muncii suplimentare în condițiile prevăzute la art. 4 se dispune de șeful ierarhic, în scris, fără a se depăși 180 de ore anual.

 

Art. 7. — (1) Majorarea se plătește personalului cu statut special dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)           există ordinul/dispoziția șefului ierarhic de prestare amuncii suplimentare în condițiile prevăzute la art. 4, scris(ă) și emis(ă) conform competențelor și regulilor stabilite la nivelul fiecărei unități. În situațiile care implică desfășurarea de urgență a muncii suplimentare, ordinul/dispoziția șefului ierarhic poate fi comunicat(ă) și verbal, dar cu obligația de a fi consemnat(ă) ulterior în scris, în cel mai scurt timp posibil;

b)          nu beneficiază de alte drepturi salariale sub formă demajorări, sporuri, compensații etc. ori de cuantumul acestora, prevăzute expres pentru munca suplimentară;

c)           compensarea muncii suplimentare, prin ore libere plătite,nu a fost posibilă în următoarele 60 de zile de la prestarea acestei munci;

d)          se asigură încadrarea în fondurile bugetare alocate cu această destinație.

(2)         Timpul normal de lucru se stabilește lunar, prin înmulțireanumărului de zile lucrătoare din luna calendaristică cu 8 ore/zi.

(3)         Timpul liber corespunzător se acordă pentru muncasuplimentară prestată și presupune că pentru numărul de ore lucrate peste timpul normal de lucru se acordă același număr de ore libere plătite. În cazul în care orele lucrate peste timpul normal de lucru au fost compensate prin ore libere plătite în termenul prevăzut la alin. (1) lit. c), majorarea nu se mai plătește.

(4)         Majorarea se stabilește proporțional cu timpul efectivlucrat ca muncă suplimentară și se determină pe baza raportului dintre solda de funcție/salariul de funcție și durata timpului normal de lucru din luna în care s-a desfășurat munca suplimentară.

(5)         În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nueste posibilă în termenul prevăzut la alin. (1) lit. c), majorarea se plătește prin adăugare la drepturile salariale plătite în luna următoare expirării termenului respectiv și la drepturile salariale corespunzătoare muncii suplimentare prestate pentru care nu a fost acordat timp liber corespunzător. Orele suplimentare care fac obiectul acordării altor drepturi salariale expres prevăzute pentru munca suplimentară nu se iau în calcul la plata majorării în condițiile prezentului ordin.

(3)         Pentru personalul cu statut special ale cărui raporturi deserviciu/muncă au încetat sau au fost suspendate, precum și pentru cel transferat, plata majorării pentru munca suplimentară prestată, precum și a drepturilor corespunzătoare muncii astfel prestate, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ, se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale.

(4)         Pentru personalul M.A.I. detașat, mutat, împuternicit pe ofuncție de conducere sau pus la dispoziție la o unitate, alta decât cea la nivelul căreia a fost dispusă desfășurarea activității, plata majorării pentru munca suplimentară prestată, precum și a drepturilor corespunzătoare muncii astfel prestate, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ, se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale, de către ordonatorul de credite cedent.

Parteneri SNPPC: