Comunicate

03.04.2024 - Planul național de combatere a violenței școlare 2024 - 2027: simplu, pe hârtie, mai complicat, în practică!

03.04.2024  -  Planul național de combatere a violenței școlare 2024 - 2027:  simplu, pe hârtie, mai complicat, în practică!

 

   Zilele trecute, Ministerul Educației a pus în dezbatere publică Planul național de combatere a violenței în școli 2024-2027, document care, după ce va fi asumat, la nivel de Guvern, va trasa atribuții inclusiv structurilor de profil din cadrul Poliției Române – Siguranță Școlară, Prevenire, Proximitate, Ordine publică.

   Dintre cele 44 de măsuri propuse în Plan – pentru ministere,  autorități și instituții centrale / locale, unități școlare, administrația publică, asociații ale părinților etc. –, peste 30 vizează, în calitate de responsabil direct sau de partener, Poliția Română. Între acestea se regăsește și ,,Formarea polițiștilor în vederea aplicării HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie de către toate instituțiile implicate”, cu finanțare din bugetul IGPR, evident.

   Suntem perfect conștienți că este nevoie de implicarea noastră în astfel de planuri și măsuri necesare comunității, atât la nivel central, cât și teritorial, dar trebuie să nu uităm faptul că eficiența acțiunilor Poliției Române este determinată și de capabilitățile instituționale existente, respectiv de resursele umane și financiar-materiale care pot fi alocate pentru atingerea obiectivelor și sarcinilor stabilite.

    Nu luăm nicicum în derizoriu scopul general al acestui Plan național de combatere a violenței în școli, pe o etapă de 4 ani, dar ne punem întrebarea dacă, dincolo de cele 25 de pagini ale documentului, a fost anticipată și posibilitatea de concretizare eficentă a măsurilor propuse.

   În ceea ce ne privește, cu regret constatăm că, din nou, primim sarcini și misiuni noi, în condițiile în care avem un deficit major de personal în toate domeniile Poliției – inclusiv la structurile de Siguranță Școlară, Ordine Publică, Proximitate, Secții/Posturi Rurale etc. și, per total, de cca. 20%  –, dar, cu toate acestea, ne revin, periodic, atribuții de tot felul, prin diverse acte normative, care apar tot mai frecvent.

   Solicităm ca, odată cu atribuirea de noi sarcini, pe termen lung, în dreptul Poliției, acestea să se așeze în echilibru și cu drepturile de natură salarială, pentru ca polițistul să nu fie transformat în sclavul pe plantație al decidentului politic! Este absolut necesar acest echilibru între atribuții/sarcini și remunerare, pentru a face atractivă, în prezent, dar și în viitor, profesia de polițist, dar și pentru mai multă pentru predictibilitate în carieră, în salarizare și în pensionarea acestuia!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL - SNPPC

Parteneri SNPPC: