Comunicate

03.04.2024 - Start admitere 2024, licență și master profesional, la Academia de Poliție ,,A.I. Cuza”

03.04.2024   - Start admitere 2024, licență și master profesional, la Academia de Poliție ,,A.I. Cuza”

 

 

   Senatul universitar al Academiei de Poliție ,,A.I. Cuza” a publicat, recent, pe site-ul propriu, ,,Regulamentul pentru admiterea la studiile de licență și ,,Regulamentul programului de studii universitare de master profesional Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” - sesiunile 2024.

   1 - Concursul de admitere la licență se organizează pe facultăţi:

   - Facultatea de Poliţie: în domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă; în domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă;

   - Facultatea de Pompieri: în domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-Pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.

   Categorii de candidați care pot intra în Academie fără proba scrisă:

 - candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut premiile I, II, III sau menţiune la olimpiadele şcolare naționale și internaţionale, la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu, dacă au fost declaraţi „apt” și, după caz, „promovat” (au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.;

   - copiii polițiștilor/personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații sau copiii militarilor invalizi și a civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român, dacă au fost declaraţi „apt” și, după caz, „promovat” (au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

    2 - Masterul profesional pentru formarea ofițerilor este accesibil inclusiv agenților de poliție. La finalizarea masterului profesional, absolvenții vor fi repartizați în cadrul structurilor Poliției Române, potrivit nevoilor beneficiarului. Programul are durata de un an, două semestre, 60 de credite de studiu transferabile și se organizează la forma de învățământ cu frecvență, domeniul de studii universitare „Drept”.

    Regulamentele, condițiile legale și criteriile specifice de recrutare/selecție, formularele necesare, datele de contact etc. sunt disponibile în atașamentele de mai jos:

   https://admitere.academiadepolitie.ro/#admitere-licenta

   https://admitere.academiadepolitie.ro/#admitere-masterat-profesional

BIROUL EXECUTIV CENTRAL-SNPPC

Parteneri SNPPC: