Comunicate

03.06.2024 - Conferinţa Națională FSNPPC/SNPPC 2024

03.06.2024 - Conferinţa Națională FSNPPC/SNPPC 2024

La sfârșitul săptămânii trecute, a avut loc Conferința Națională a FSNPPC și SNPPC, activitate prevăzută în Statutul juridic al organizațiilor noastre sindicale, la care au participat liderii sindicali din Biroul Executiv Central, alături de reprezentanții Birourilor Teritoriale FSNPPC/SNPPC și ai inspectoratelor generale din MAI.

Ordinea de zi a conferinței a inclus dezbaterea unor teme specifice apărării drepturilor și promovării intereselor profesionale și economico-sociale ale polițiștilor, personalului contractual și pensionarilor militari din MAI; plecând de la calitatea FSNPPC, de organizație sindicală reprezentativă la nivelul MAI, și a SNPPC, de sindicat reprezentativ la nivelul inspectoratelor generale, județene și al altor unități / structuri din MAI, ne-am asumat un rol pro-activ în dialogul social și în lupta sindicală, solicitând constant autorităților cu putere de decizie adoptarea unor măsuri juridice, financiare, organizatorice și logistice, în raport cu interesele noastre.

În esență, solicitările transmise decidenților, atât în scris, cât și verbal, în cadrul ședințelor de dialog social, au vizat: aplicarea, în integralitate, a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea, respectiv a prevederilor din Anexele VI și VIII, care privesc întreg personalul din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională; actualizarea sporurilor, indemnizațiilor primelor, prin raportare la salariul actual în plată; actualizarea  sporului de suprasolicitare neuropsihică, la nivel maxim, pentru toți beneficiarii din cadrul MAI, asemenea altor beneficiari din sistemul de Justiție, pentru a contribui la consolidarea Poliției Judiciare; actualizarea în plată a normei de hrană, prin raportare la valoarea actuală a indicilor prețurilor de consum; diminuarea  deficitului major de personal, de peste 20%, în special în domeniile muncii operative; dotarea polițiștilor operativi cu mijloace de mobilitate, dar și cu echipamente de intervenție și de protecție fizică adecvate îndeplinirii misiunilor; acordarea condițiilor de muncă personalului contractual; indexarea pensiilor militare de stat, cu rata inflației, și actualizarea cuantumului în raport cu majorarea salariului de grad al poliţiştilor în activitate; eficientizarea dialogului social cu Guvernul și MAI, în ceea ce privește drepturile / interesele polițiștilor și ale personalului contractual etc.

Un capitol aparte l-a constituit activitatea noastră umanitară, derulată prin Fundația SNPPC ,,Sfântul Nicolae – ocrotitorul polițiștilor”, pentru care s-a adoptat o rezoluție privind acordarea, pe viitor, a ajutoarelor, ale căror cuantumuri au fost actualizate.

Noile sume care se vor acorda de acum înainte sunt: naștere copil, 200 lei; deces părinte 400 lei (creștere cu 33%); deces soț, soție, copil, 1.500 lei (crestere cu 100%); deces membru,  1.500 lei (creștere 50%); boli grave și operații membru SNPPC și soț, soție, copil, creșteri, în medie, cu 20%, funcție de gravitatea și complexitatea afecțiunii.

Parteneri SNPPC: