Comunicate

03.06.2024 - Suntem din nou, pe teren, alături de colegii din cadrul IPJ Covasna

 03.06.2024  -  Suntem din nou, pe teren, alături de colegii din cadrul IPJ Covasna

                     

 

    Începând de astăzi, timp de trei zile, suntem din nou la ,,firul ierbii”, într-un periplu sindical, alături de polițiștii și personalul contractual din cadrul IPJ Covasna.

    Delegația SNPPC se va deplasa la cât mai multe structuri polițienești municipale, orășenești și rurale, pentru a vedea la fața locului condițiile de lucru și modul de derulare a activităților și misiunilor specifice, dar și pentru discuții directe cu polițiștii și personalul contractual prezent la program sau care are posibilitatea de a lua parte, din timpul liber, la aceste ședințe sindicale.

    Vrem o documentare obiectivă, în acord cu prevederile Legii dialogului social, Codului Muncii, Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale polițiștilor cu MAI și ale Contractului Colectiv de Muncă  - pentru personalul contractual; urmărim un dialog social eficient și o constatare veridică a stărilor de fapt, așa că vom purta discuții și cu staff-ul unității, precum și cu alți manageri, de pe diverse paliere, pentru a evalua, per ansamblu: relațiile de muncă, planificarea justă a colegilor noștri în misiunile și activitățile specifice, concordanța programului de lucru cu reglementările în vigoare, modul de achitare a drepturilor economico-financiare, la termen și în cuantumurile legale,  problemele pe linie logistică, dotarea cu tehnică și echipamente de intervenție, dar și de protecție a personalului, în special pe timpul misiunilor operative, precum și de condițiile asigurate pentru desfășurarea pregătirii profesionale.

    Cu acest prilej, informăm membrii noștri de sindicat din Biroul Teritorial al IPJ Covasna că, în data de 25 iunie a.c., va avea loc adunarea generală, prevăzută de Statutul juridic al SNPPC, pentru alegerea conducerii executive a acestei organizații locale (5 funcții, cu mandat de 5 ani: președinte, prim-vicepreședinte și 3 vicepreședinți, dintre care unul responsabil trezorerie), precum și a delegaților sindicali din cadrul structurilor/subunităților subordonate.

    Condițiile de înscriere și Statutul SNPPC sunt disponibile pe site-ul Biroului Executiv Central al SNPPC (  https://www.snppc.ro/uploads/fisiere/categorii/STATUT-SNPPC.pdf ).

    Date de contact ale conducerii centrale a SNPPC:

    https://www.snppc.ro/biroul-executiv-central-b21

 

    Date de contact ale membrilor Biroului Teritorial SNPPC din IPJ Covasna:

    https://www.snppc.ro/birouri-executive-teritoriale-b22?judet=19

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL - SNPPC

 

 Informații de background:

În mod legitim, ca întotdeauna, vom răspunde și la întrebarea firească a multora dintre colegii noștri: ,,CE FACE SINDICATUL PENTRU MINE?”

 

SNPPC - POLIȚĂ DE ASIGURARE PROFESIONALĂ ȘI JURIDICĂ

  – având calitate procesuală și reprezentativitate juridică în raporturile cu MAI, apărăm TOATE drepturile financiare și profesionale ale polițiștilor și personalului contractual, derivate din relația cu angajatorul/ordonatorul de credite; (inclusiv ale pensionarilor MAI, care au calitatea de membru SNPPC);

  – prin avocații noștri și consilierii juridici ai SNPPC, asigurăm, GRATUIT,  consiliere, asistenţă juridică şi reprezentare în relațiile litigioase cu  unitatea angajatoare/Casa Sectorială de Pensii a MAI sau, după caz, cu instanțele de judecată, privind litigiile de muncă sau alte situaţii deosebite, cum ar fi: drepturi financiare, recalculări  sporuri, salarii sau pensii, cercetări disciplinare, administrative, penale, civile etc.;

   – prin Acordurile privind raporturile colective de serviciu, încheiate cu MAI, IGPR şi IGPF, ne preocupăm pentru asigurarea şi respectarea standardelor de sănătate/securitate în muncă, a fondurilor financiar-materiale, a condiţiilor şi a programului zilnic de lucru, a pregătirii profesionale etc.;

   – prin Fundaţia SNPPC, membrii/familiile beneficiază de ajutor financiar, în diferite situaţii, cum ar fi: îmbolnăvire, vătămare în timpul serviciului, calamităţi/dezastre, deces, naştere copil;

   –  în calitate de membru activ, beneficiezi de contracte de parteneriat foarte avantajoase (disponibile pe site-ul: www.snppc.ro, pe contul nostru de facebook și pe paginile de intranet ale IGPR și IGPF rezervate SNPPC, dar și de alte avantaje.

Parteneri SNPPC: