Comunicate

03.07.2023 - Polițiștii îi cer noului ministru drepturile restante și prezentarea draftului noii legi a salarizării

03.07.2023 - Polițiștii îi cer noului ministru drepturile restante și prezentarea draftului noii legi a salarizării

FSNPPC/Nr. 112 din 03.07.2023

Se transmite electronic/fax

                   

                Către,

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

-   Domnului Marian-Cătălin PREDOIU, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne  -

                    

      Domnule Viceprim-ministru,  

      Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că FSNPPC este semnatară a ,,Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special - polițiști din  M.A.I.”, precum și organizație sindicală reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine publică” - recunoscută de Tribunalul Municipiului București, conform prevederilor Legii dialogului social. Federația noastră este cea mai mare organizație de profil din Ministerul Afacerilor Interne, având un număr de aproximativ  40.000 de membri, cărora, de peste 18 ani, le apărăm drepturile și le promovăm interesele profesionale, sociale și economice.   

     Vă informăm că, la nivelul personalului MAI, există  nemulțumiri majore privind: salarizarea precară din ultimii ani, urmare neaplicării, la termenele prevăzute, a Legii-cadru nr. 153/2017 - Anexele VI și VIII referitoare la militarii, polițiștii și personalul contractual din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională; acordarea, de mai mulți ani, a unor drepturi financiare diminuate, prin raportarea acestora la un cuantum al salariului de funcție/de bază necorelat cu Legea 153/2017 și cu salariul minim brut pe economie; alte probleme economico-sociale care afectează familia noastră ocupațională.

    Ca urmare, vă solicităm o întâlnire, în regim de urgență, pentru a vă prezenta unele considerații referitoare la revendicările noastre, având ca principale teme de discuție:  

          - actualizarea, în cel mai scurt timp posibil, prin OUG, sau la prima rectificare bugetară, a sporurilor, indemnizațiilor și a compensației pentru chirie, în funcție de cuantumul actual al salariilor prevăzute în Legea-cadru 153/2017 ( obligație asumată și de fostul ministru al Afacerilor Interne – a se vedea comunicatul MAI din 30.05.2023: https://www.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-803/ );

          - prezentarea proiectului/draftului noii Legi a salarizării unitare a personalului bugetar, pentru a formula din timp puncte de vedere pertinente pe marginea acestui act normativ esențial.

       De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere și: necesitatea majorării normei de hrană și a normei de echipare, prin raportare la valoarea actuală a indicilor prețurilor produselor de consum/utilităților și la datele statistice furnizate oficial de către INS, privind costul ,,coșului zilnic”; majorarea, la procentul maxim prevăzut în Legea-cadru 153/2017, a sporului de  suprasolicitare neuropsihică acordat în prezent beneficiarilor din MAI, prin raportare la volumul, complexitatea și riscurile profesionale ale muncii de poliție și la incompatibilitățile sau la  interdicțiile polițiștilor judiciariști, care sunt asimilați din acest punct de vedere cu magistrații; un nou Statut al polițistului, inclusiv un Ghid al carierei, dată fiind perimarea actualei legi, în vigoare - în cea mai mare parte - de peste 20 de ani, răstimp în care am devenit stat membru UE și NATO.

     Rugăm răspuns, în timp util, la adresa de e-mail din antet.

     Cu deosebită stimă,

 Președintele Biroului Executiv FSNPPC

ZELCA Vasile

 

Parteneri SNPPC: