03.09.2018 - COMUNICAT: Precizări referitoare la unele afirmaţii apărute, ieri, în spaţiul public

03.09.2018 - COMUNICAT: Precizări referitoare la unele afirmaţii apărute, ieri, în spaţiul public

Comunicate

            În urma consultării structurilor teritoriale, conducerea Federației Sindicatelor Naționale ale Politistilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC) – cea mai mare organizaţie sindicală federativă din ţară, cu reprezentativitate juridică la nivel de ramură, în MAI, având în componenţă peste 40.000 de angajaţi din cadrul acestei instituţii, consideră că se impun câteva precizări despre evenimentul mediatic din cursul zilei  de duminică, 02 septembrie a.c., care a generat confuzie în rândul opiniei publice, dar şi al membrilor noştri de sindicat:

               Activitatea organizaţiei noastre este direcţionată exclusiv în scopul apărării/promovării drepturilor şi intereselor profesionale, salariale şi sociale ale membrilor noştri de sindicat, în conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, ale Codului Muncii, ale Acordurilor  bilaterale încheiate cu MAI şi inspectoratele generale din subordine, cu privire la raporturile de serviciu stabilite între poliţişti/personal contractual şi angajatori, ale Statutului juridic propriu şi ale Congresului/Conferinţelor generale FSNPPC, care aprobă obiectivele şi strategiile de acţiune subsecvente acestora.

               În acest scop, am efectuat constant demersuri pentru obţinerea unor drepturi salariale, având depuse la Ministerul Muncii, la MAI şi la Parlament amendamente referitoare la intrarea anticipată în grila din Legea-cadru nr. 153/2017.

               Cu privire la informarea publică realizată de către organizaţia noastră, precizăm că aceasta a fost şi va fi întotdeauna principială, imparţială, justă şi echitabilă, având drept punct principal de referinţă obiectivele sus-menţinate, fără imixtiuni în activitatea altor organizaţii similare sau în mediul politic. Drept urmare, pentru o cât mai justă edificare a opiniei publice, facem precizarea că între Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din MAI (component al FSNPPC, care are 74 de Birouri teritoriale în toate judeţele ţării şi în structuri centrale) şi un sindicat din cadrul federaţiei care a organizat, ieri, evenimentul mediatic, nu există legătură structurală, în sensul apartenenţei juridice al celui din urmă la FSNPPC, ci doar o confuzie nominală, intenţionat creeată. Pentru conformitate, precizăm că este falsă apartenența fostului ministru Gabriel Oprea la sindicatul nostru, SNPPC.

               De asemenea, referitor la dezbaterile intens vehiculate, în ultima perioadă, în spaţiul public, cu privire la activitatea ministrului Afacerilor Interne pe parcursul evenimentelor care au avut loc în data de 10 august a.c., în Piaţa Victoriei din Bucureşti, precizăm că Biroul Executiv Central al FSNPPC se delimitează de punctul de vedere exprimat, ieri, de o altă federaţie din MAI, considerând că poziţionarea pro sau contra unui om politic din Guvern, în contextul unei dispute politice din interiorul unui partid, excede atribuţiilor noastre şi nu este în spiritul principiilor pe care le promovăm.  

               Precizăm că FSNPPC a intrat în conflict deschis de muncă, încă de anul trecut, în temeiul Legii dialogului social, cu Guvernul şi MAI, organizând inclusiv manifestări de protest, la nivel central şi teritorial, urmare a faptului că solicitările noastre îndreptăţite, cu privire la salarizarea poliţiştilor şi personalului contractual, au fost ignorate de factorii politici decidenţi şi nu au fost susţinute de către conducerea MAI, aşa cum ar fi fost normal şi cum s-a întâmplat, de fapt, în alte sisteme bugetare, în care ministrul/ordonatorul principal de credite a promovat interesele personalului din instituţia pe care o reprezintă.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL - FSNPPC

Preşedinte Dumitru COARNĂ

 

Parteneri SNPPC: