Comunicate

03.09.2020 - Reforma MAI, pe ,,repede-înainte”, va accentua deficitul de personal

03.09.2020   -   Reforma MAI, pe ,,repede-înainte”, va accentua deficitul de personal

 

Reforma de ansamblu a Aparatului Central al MAI și a structurilor din subordine, anunțată la începutul anului, de către ministrul Afacerilor Interne, dar amânată între timp din cauza pandemiei, este repusă pe tapet, în varianta ,,pe repede-înainte”: printr-o adresă trimisă ieri tuturor unităților, de către secretarul general al MAI, se solicită identificarea, în termen de numai 2 zile, a posturilor vacante și radierea acestora, până la limita desființării structurii respective. De exemplu: dacă un Birou de ordine publică are în schemă 10 posturi, dintre care 5 sunt neîncadrate, acestea vor fi radiate, rămânând minimul de 5 posturi necesar pentru menținerea Biroului.

În aceste condiții, apreciem că deficitul de personal, în loc să fie diminuat,  se va accentua, fapt care va implica multe ore suplimentare pentru cei în activitate, dar și un randament mai redus al serviciului public prestat în folosul cetățenilor, comunităților și statului.

Reiterăm câteva chestiuni de principiu, care privesc managementul planificării structurale, pe care le-am adus la cunoștința MAI, în scris, și în ianuarie, când a fost anunțată intenția de reformare și, la solicitarea noastră, a fost  discutată inclusiv cu partenerii de dialog social:

1 - Ordinul nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, modificat prin OMAI nr. 140/2016, obligă la respectarea unor principii în domeniu și la întocmirea unui ,,RAPORT DE MOTIVARE privind elaborarea și modificarea structurii organizatorice (organigramei şi/sau statului de organizare)”, document despre care nu s-au făcut precizări în adresa trimisă direcțiilor/inspectoratelor generale;

2 - apreciem, ca federație și ca sindicat reprezentând drepturile/interesele a peste 40.000 de angajați ai MAI, că reorganizarea trebuie să fie realmente necesară, să fie fundamentată prin analize aprofundate și studii de impact pe toate planurile, să nu fie utilizată ca un paravan pentru alte scopuri obscure (de exemplu, pentru desființarea unui post care-l ,,incomodează” pe un șef), să fie transparentă și să fie dezbătută real cu partenerii de dialog social, conform legii, pentru a nu leza drepturile și interesele personalului.

Și, foarte important: să  aducă plus-valoare serviciului public, cetățenilor și statului!

 

Considerăm că FSNPPC și SNPPC, ca entități sindicale reprezentative - statuate prin sentințe ale instanțelor judecătorești civile, abilitate de lege, la nivelul MAI, respectiv al Poliției Române și Poliției de Frontieră -, trebuie să fie parteneri reali de dialog social, atât la nivel central, cât și teritorial, și nu doar o prezență formală la ședințele de analiză pe care le incumbă procesul organizatoric.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: