Comunicate

03.09.2021 - Sănătatea și securitatea în muncă, o vorbă, de dânșii inventată?? Înainte de a se mai prăbuși un alt tavan peste noi sau peste cetățenii prezenți în sediile Poliției, vrem să știm...

03.09.2021 - Sănătatea și securitatea în muncă, o vorbă, de dânșii inventată?? Înainte de a se mai prăbuși un alt tavan peste noi sau peste cetățenii prezenți în sediile Poliției, vrem să știm...

Înainte de a se mai prăbuși un alt tavan peste noi sau peste cetățenii prezenți în sediile Poliției, vrem să știm ce fonduri au fost cerute și alocate, ce programe de renovare/reabilitare/modernizare sedii există la nivelul MAI/inspectoratelor generale și ce măsuri au fost luate pentru buna funcționare și întreținere a patrimoniului din dotare.

Până la primirea unui răspuns de la MAI, credem că se impun decizii concrete și chiar un comunicat oficial din partea DGPMB, care să prezinte măsurile luate pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a activității Secției 3 Poliție  - București.

 

FSNPPC/Nr. 361 din 03.09.2021

Se transmite electronic/fax

             

                                                                  Către,

         MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

       Domnului Lucian-Nicolae BODE, Ministru

                          

În temeiul prevederilor ,,Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale polițiștilor cu MAI” (cap. II – Constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor de muncă și cap. III - Sănătatea și securitatea în muncă) și ale Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să ne comunicați următoarele date:

- sumele solicitate, în ultimii trei ani (2018, 2019, 2020), prin proiectele de buget întocmite la nivelul MAI, și sumele alocate efectiv de Guvern, pentru punerea în aplicare a prevederilor din Acordul sus-menționat, respectiv pentru reabilitare/modernizare/renovare (fonduri totale la nivel MAI și fonduri defalcate, pe ordonatori secundari de credite);

- fondurile alocate  în aceleași scopuri și în aceeași perioadă pentru ordonatorul de credite Direcția Generală de Poliție a Municipiului București;

- numărul programelor (cu finanțare bugetară sau cu alte surse de finanțare) de reabilitare/modernizare/renovare existente la nivelul ordonatorilor secundari de credite din MAI, defalcat pe ordonatori, fondurile alocate și numărul efectiv al sediilor incluse în aceste programe, pentru perioada 2018-2021 (defalcate, pe ani);

- fondurile solicitate în aceleași scopuri pentru anul 2022, numărul programelor și cel al sediilor Poliției Române care sunt avute în vedere pentru reabilitare/modernizare/renovare (total ordonator secundar și defalcate, pe ordonatori terțiari);

- numărul total al sediilor din cadrul Poliției Capitalei, numărul celor expertizate din punct de vedere al riscului seismic și gradele de risc în care au fost încadrate, după caz;

- măsurile dispuse de către factorii responsabili din MAI/structurile din subordine, pentru asigurarea standardelor legale privind sănătatea și securitatea în muncă, în cazul clădirilor cu risc seismic, funcție de gradul de risc existent.  

 

    Vă mulțumim!    

        Asteptăm răspuns la adresa de e-mail din antet!

  

Cu stimă,

 Președintele Biroului Executiv FSNPPC

Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: