Comunicate

03.11.2022 - RECOMANDARE SNPPC: solicitați suma forfetară pentru concediul de odihnă 2022

03.11.2022 -  RECOMANDARE SNPPC: solicitați suma forfetară pentru concediul de odihnă 2022

 

În baza ,,HG nr. 1198/29.09.2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională”, vă recomandăm să solicitați, prin cerere/raport către angajator, suma forfetară cuvenită pentru concediul de odihnă aferent anului 2022 sau a celui restant, neefectuat încă.

Art. 12 din HG nr. 1198/2022 prevede: ,,Personalul militar şi poliţiştii au dreptul, anual, la acordarea contravalorii transportului pentru efectuarea concediului de odihnă, sub forma unei sume forfetare, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. (2) Dreptul prevăzut la alin. (1) se acordă pentru efectuarea concediului de odihnă aferent anului calendaristic pentru care se cuvine sau pentru efectuarea concediului de odihnă restant”.

Conform HG nr. 1071/2021, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 2.550 lei/lunar, pentru un program normal de lucru, în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră.

Important:

- cei care nu au efectuat, încă, nicio zi din concediul aferent anului în curs, sau l-au efectuat parțial, dar nu au beneficiat de suma forfetară, pot solicita, până la 31 decembrie 2022, minim o zi din concediu, pentru a avea dreptul să înainteze raport scris privind acordarea acestei sume forfetare;

- de asemenea, cei care au beneficiat de o sumă mai mică, în baza vechii reglementări, trebuie să solicite acordarea diferenței, până la valoarea de ¼ din salariul minim brut garantat în plată (care este de 2.550 lei). 

Biroul Executiv FSNPPC

 

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: