Comunicate

03.12.2018 - Solicităm M.A.I., oficial, clarificări privind unele drepturi aferente anului 2019

03.12.2018 - Solicităm M.A.I., oficial, clarificări privind unele drepturi aferente anului 2019

                                                       FSNPPC/ Nr. 157/ 03.12.2018

                 

               Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Doamnei Carmen-Daniela DAN, ministrul Afacerilor Interne

            În temeiul Legii dialogului social nr. 62/2011 (actualizată), Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, organizaţie cu reprezentativitate juridică, la nivelul sectorului de activitate gestionat de către Ministerul Afacerilor Interne, vă solicită o întâlnire, cât mai curând posibil, pentru a lua în discuţie unele drepturi financiare ale membrilor noştri de sindicat, aferente anului 2019, cum ar fi:

            1 - salarizarea poliţiştilor şi a personalului contractual, conform Legii-cadru nr. 153/2017;

            2 - acordarea voucherelor de vacanţă sau, după caz, decontul serviciilor turistice;

            3 - actualizarea normei de hrană şi a normei de echipare în raport cu evoluţia preţurilor şi a ratei inflaţiei;

            4 - aplicarea Deciziei CCR  nr. 794/2016 - excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții ale art. 3 din ,,OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare”, care obligă angajatorii să acorde, retroactiv, începând cu data de 09.04.2015, toate drepturile aferente salarizării maxime în plată, prin raportare la condiţiile identice de încadrare pe funcţia publică existente în cadrul categoriei profesionale, respectiv familiei ocupaţionale.

           5 - iniţierea demersurilor necesare, la nivelul Guvernului - urmare transferului contribuţiilor de la angajator la angajat -, pentru majorarea cu 25% a salariilor de funcţie/salariilor de bază prevăzute în Anexele nr. VI şi VIII din Legea-cadru 153/2017 (anexe aplicabile familiei ocupaţionale ,,apărare, ordine publică şi securitate naţională”). Reamintim faptul că valorile nominale prevăzute în cele două Anexe au fost stabilite anterior deciziei Guvernului României de a efectua acest transfer, care are un efect covârşitor, prin diminuarea cu până la 25% a venitului net.

            Aşteptăm răspunsul dumneavoastră în timp util şi vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru soluţionarea problemelor expuse în spiritul unui dialog social constructiv!

                     Cu  respect,

 

Președinte FSNPPC,

vicepreşedinte Biroul Executiv Naţional ,,Cartel ALFA”

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: