Comunicate

04.01.2019 - Solicităm o întâlnire, în regim de urgență, cu ministrul Afacerilor Interne, pentru salarizare, drepturile financiare aferente anului 2019 și pensiile militare de stat

04.01.2019 - Solicităm o întâlnire, în regim de urgență, cu ministrul Afacerilor Interne, pentru salarizare, drepturile financiare aferente anului 2019  și pensiile militare de stat

                                                           FSNPPC/Nr. 101  din 04.01.2019

 

                       Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Doamnei Carmen-Daniela DAN, ministrul Afacerilor Interne

 În temeiul Legii dialogului social nr. 62/2011, Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România - organizaţie cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate gestionat de către Ministerul Afacerilor Interne - vă solicită o întâlnire, în regim de urgență, pentru a lua în discuţie unele drepturi aferente anului 2019, cum ar fi:

            - aplicarea reglementărilor privind salarizarea poliţiştilor şi a personalului contractual, inclusiv plata muncii suplimentare, acordarea majorării pentru orele lucrate în regim SDSL, sporurile și celelalte elemente aferente sistemului de salarizare;

            - decontarea serviciilor turistice (necesitatea modificării unor reglementări în domeniu, care creează disfuncții în aplicarea normelor legale, atât pentru polițiști, cât mai ales pentru personalul contractual, căruia nu i se decontează cheltuielile efectuate în afara zilelor lucrătoare);

            - aplicarea prevederilor art. 84 din OUG nr. 114/29.12.2018, prin care se aduc modificări Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat;

            - aplicarea normelor privind condițiile de muncă în care se încadrează personalul contractual, cu referire expresă la cei 11 ordonatori de credite din MAI, care nu acordă ,,condiții deosebite”;

            - necesitatea elaborării unor norme metodologice pentru aplicarea Legii nr. 288/2018, potrivit căreia militarii și polițiștii vor putea opta să transforme suma cuvenită pentru achitarea chiriei în compensație pentru plata ratelor aferente unui credit imobiliar;

            -  alte drepturi și interese ale membrilor noștri de sindicat, care sunt în competența de aplicare a MAI.

Aşteptăm răspunsul dumneavoastră, în timp util, şi vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru soluţionarea problemelor expuse, în spiritul unui dialog social constructiv!

                     Cu  respect,

Președinte FSNPPC,

vicepreşedinte Biroul Naţional ,,Cartel ALFA” - Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: