Comunicate

04.01.2022 INFORMARE - De interes pentru părinți : zile libere sau majorare salarială de 75% pentru supravegherea copiilor

04.01.2022            INFORMARE - De interes pentru părinți : zile libere sau majorare salarială de 75% pentru supravegherea copiilor

SNPPC/04.01.2022                 

 

 

INFORMARE 

De interes pentru părinți : zile libere sau majorare salarială de 75% pentru supravegherea copiilor

 

În contextul reluării cursurilor școlare, reamintim faptul că, în baza ,,OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2”, angajații MAI pot beneficia de zile libere plătite în cazul suspendării cursurilor din cauza pandemiei. Este necesar a fi atașat și documentul eliberat de instituția de învățământ, care atestă închiderea grupei/clasei/școlii.

În cazul în care angajatorul nu aprobă cererea pentru acordarea zilelor libere, în ,,OMAI nr. 166/2021 pentru aprobarea normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 7 alin. (4) din OUG nr. 110/2021 (...)” sunt  stipulate procedurile pentru obținerea majorării salariale de 75% pentru supravegherea copiilor.  

Familia monoparentală poate opta pentru zile libere sau plata majorării de 75%.

În ceea ce privește  interpretarea sintagmei din art. 1(1) al OUG nr. 110/2021: ,,Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv (...)”, reamintim că, urmare demersurilor SNPPC, către Guvernul României și MAI, s-a decis că zilele libere pentru supravegherea minorului sau majorarea de 75%, după caz, se acordă până la vârsta de 12 ani, 11 luni și 31 de zile.

Atașăm, în format pdf, OMAI nr. 166/2021 (pentru plata majorării - cu formularele pentru Cererere/Raport și cele două Declarații pe propria răspundere) și Ordinul nr. 920/2021 emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (pentru zile libere).

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL - SNPPC

Parteneri SNPPC: