Comunicate

04.03.2020 - Ministrul Afacerilor Interne, declarații politicianiste la protestul polițiștilor, de natură să exacerbeze adversitatea opiniei publice față de oamenii legi. Conflictul colectiv de muncă rămâne deschis

04.03.2020 - Ministrul Afacerilor Interne, declarații politicianiste la protestul polițiștilor,  de natură să exacerbeze adversitatea opiniei publice față de oamenii legi.  Conflictul colectiv de muncă rămâne deschis

     

Am asistat, ieri, la mai multe premiere post-decembriste, în materia dialogului social cu o organizaÈ›ie sindicală reprezentativă pentru interesele profesionale È™i economico-sociale a peste 40.000 de oameni, care revendică, pentru aceÈ™tia, unele drepturi recunoscute de instanÈ›ele judecătoreÈ™ti sau prevăzute, ca atare, chiar în lege:

Abuzul 1 - încercarea MAI de a ,,anihila” un protest democratic, prin coafarea strategică a unui bilanÈ› anual cu o expoziÈ›ie de tehnică specifică, amplasată între clădirea MAI È™i locul protestului. Precizăm că FSNPPC a informat Primăria Capitalei despre pichetare, conform legii, iar ulterior MAI a trimis, în pripă, o înÈ™tiinÈ›are către municipalitate, despre organizarea expoziÈ›iei, pe care a È™i realizat-o, dar pe care înalÈ›ii oficiali È™i toÈ›i cei prezenÈ›i la bilanÈ›  nu au vizionat-o, nefiind inclusă din timp în protocolul activității.

Abuzul 2 – conducerea MAI a încercat evacuarea poliÈ›iÈ™tilor prezență în piață, deÈ™i protestul s-a derulat în condiÈ›ii paÈ™nice, fără săvârÈ™irea unor fapte contrare normelor de ordine publică.

Abuzul 3 - ulterior, au fost plasate maÈ™ini de intervenÈ›ie ale pompierilor, în față noastră, È™i autospeciale ale jandarmilor, în lateral, pentru a ecrana acÈ›iunea FSNPPC (precizăm ferm că, la intonarea Imnului de stat, după sosirea preÈ™edintelui României, am acÈ›ionat conform uzanÈ›elor, cu respectul cuvenit, È™i am aplaudat Muzica militară È™i Garda de onoare a Jandarmeriei, la final; din păcate, in spaÈ›iul public s-au lansat acuzaÈ›ii defăimătoare vizavi de acest moment solemn, dar am postat pe contul nostru de socializare un clip video, filmat în timpul intonării Imnului, care este edificator).

Abuzul 4 – ministrul Afacerilor Interne a utilizat mai multe expresii, în sens peiorativ (pensionar, È™ef de post), fapt care aduce atingere onoarei de ,,militar în rezervă” È™i unei funcÈ›ii importante în sistemul de ordine publică, funcÈ›ie care presupune responsabilitate, muncă È™i devotament pentru problemele cetățenilor È™i ale statului.

Abuzul 5 – È™i cel mai interesant: încercarea de a căuta ,,nod în papură” liderilor sindicali care nu aplaudă la comandă, È™i ,,orbul găinilor”, când e vorba de amputarea ilegală a salariilor angajaÈ›ilor MAI.

Referitor strict la obiectul protestului È™i la modul în care am fost trataÈ›i de ministrul Afacerilor Interne - ordonator principal de credite, dezavuăm public declaraÈ›ia domniei sale, făcută, ieri, în faÈ›a jurnaliÈ™tilor, referitoare la faptul că ,,poliÈ›iÈ™tii cer salarii È™i pensii mai mari”, È™i facem unele clarificări, din respect pentru opinia publică È™i pentru toÈ›i angajaÈ›ii din sistemul bugetar (adăugăm că toate revendicările noastre au fost comunicate, în scris, MAI, în ultima perioadă, dar soluÈ›ionarea lor a fost tergiversată de luni de zile sau ignorată pur È™i simplu):

1. Cauza principală a conflictului de muncă nu a constituit-o ,,majorarea salariilor È™i a pensiilor”, ci neaplicarea, de către MAI, a Deciziei CCR 794/2016, a Deciziei ICCJ 51/2019, precum È™i interpretarea tendenÈ›ioasă a Legii 71/2015, cu referință în domeniul salarial, rezultând, în fapt, o ,,salarizare în minus”, de mai mulÈ›i ani. În concret, în concordanță È™i cu Deciziile definitive ale CurÈ›ilor de Apel, care ne dau dreptate pe bandă rulantă, urmare proceselor intentate ordonatorilor de credite din MAI, trebuie emise dispoziÈ›ii  de salarizare în acord cu realitatea juridică statuată de instanÈ›ele supreme È™i de cele de contencios adminstrativ-fiscal, respectiv egalizarea salariilor la nivelul maxim al funcÈ›iei publice (diferenÈ›a urmând a rezulta, firesc, din aplicarea sporurilor sau a altor elemente salariale) È™i acordarea sumelor restante pe ultimii 3 ani. Evident, implicaÈ›iile financiare - care nu sunt în cuantumuri de natură să dezechilibreze bugetul - s-ar răsfrânge È™i asupra poliÈ›iÈ™tilor care solicită trecerea în rezervă, cu drept la pensie militară de stat.  

,,SoluÈ›ia potestativă” adoptată de MAI - iniÈ›ierea unui act normativ, DACÄ‚ v-a fi reînvestit Guvernul -  este doar un simplu mod de a tergiversa din nou aplicarea legii (e bine de È™tiut: legislaÈ›ia salarizării a generat probleme de aplicare È™i în alte instituÈ›ii de stat, dar acestea au identificat soluÈ›ii juridice de soluÈ›ionare).   

2. Pentru conformitate, menÈ›ionăm că lista revendicărilor FSNPPC, transmise MAI, în ultima perioadă - dar pe care ordonatorul principal de credite le-a omis, ieri, în  faÈ›a jurnaliÈ™tilor, clamând doar ,,majorarea salariilor È™i a pensiilor”, care generează exacerbarea  adversității opiniei publice față de PoliÈ›ie -, cuprinde È™i alte solicitări profesionale È™i economico-sociale, cum ar fi: anularea incompatibilităților stabilite poliÈ›iÈ™tilor judiciariÈ™ti prin OUG 20/2020, care diferă față de cele prevăzute de Legea 360/2002 pentru ceilalÈ›i funcÈ›ionari publici cu statut special; elaborarea unor programe în domeniul logistic, având în vedere starea precară a sediilor multor unități/subunități de poliÈ›ie, în special în mediul rural, care necesită investiÈ›ii urgente pentru asigurarea condiÈ›iilor optime de lucru È™i a standardelor legale de sănătate/securitate în muncă (70% dintre posturile comunale nu au apă/canalizare etc.); modernizarea parcului auto È™i asigurarea mentenanÈ›ei, date fiind uzura fizică È™i morală, care constituie un pericol pentru viaÈ›a noastră È™i pentru siguranÈ›a publică; asigurarea echipamentelor de protecÈ›ie fizică a poliÈ›iÈ™tilor È™i de imobilizare / neutralizare a făptuitorilor violenÈ›i; acordarea titlului de specialist de clasă/domeniu funcÈ›ional È™i a gradaÈ›iei salariale aferente, prevăzute în Legea-cadru a salarizării 153/2017, atât pentru poliÈ›iÈ™ti, cât È™i pentru personalul contractual; adoptarea unor măsuri pentru diminuarea deficitului de personal, în special în mediul rural, care conduce la suprasolicitarea lucrătorilor, efectuarea de ore suplimentare È™i, implicit, un serviciu public deficitar pentru cetățeni È™i stat etc.

 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: