Comunicate

04.09.2020 COMUNICAT - Proiectul OUG privind ,,poliția animalelor”, în dezbatere, azi, la MAI. Câteva probleme legate de aplicarea concretă a unor asemenea reglementări, care transformă polițiștii în hingheri cu uniformă

04.09.2020  COMUNICAT -  Proiectul OUG privind ,,poliția animalelor”, în dezbatere, azi,  la MAI.  Câteva probleme legate de aplicarea concretă a unor asemenea reglementări,  care transformă polițiștii în hingheri cu uniformă

 

Astăzi, ora 11,00, FSNPPC participă  la ședința Comisiei de dialog social a MAI, care pune în discuție proiectul ,,OUG pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice”.

Proiectul legislativ prevede atribuții noi pentru structurile de poliție, astfel (cităm):

 ,,Art. 24 – (1) Organele de poliție care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație de pericol emit ordin de plasare a animalului în adăpost.

(2) În sensul alin.(1), prin animal aflat într-o situație de pericol se înțelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situații: a) rănirea sau schingiuirea animalelor; b) organizarea de lupte între animale sau cu animale; c) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive; d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea; e) prezența fără supraveghere, pe căile de circulație publică, a animalelor din speciile ecvine și rumegătoare mari și mici”.

De asemenea, dacă există informații certe legate de aspectele sus-menționate, polițiști vor putea pătrunde, fără acordul proprietarului, în domiciulul acestuia, pentru a stopa activitatea infracțională și a lua măsuri în consecință.

Deși prevederea are priză la publicul sensibil și iubitor de animale, lucrurile nu sunt atât de simple. În realitate, apar mai multe probleme, ca de exemplu: cum va acționa polițistul, pentru a pune sub protecție, până la sosirea reprezentanților Autorității sanitar-veterinare, câini super-agresivi, gen amstaff, rottweiler etc.? Ce va face cu animalele sălbatice și domestice rănite -  ca de exemplu urși, lupi, cai, bovine etc. -, până la sosirea reprezentanților autorizați să le ducă în adoposturi? Și multe alte probleme...

Proiectul prevede înființarea unor posturi de așa-ziși ,,polițiști sanitar-veterinari”, dar competența materială, de constatare și luare a măsurilor preliminare, privește poliția, în ansamblu, așa că... unde-i lege, nu-i tocmeală, deci nu ne vom putea deroba de atribuțiile reglementate, care vor completa fișa postului. Asta, deși printr-o Dispoziție de acum două zile, tot MAI a cerut radierea posturilor vacante, situație de natură să conducă la accentuarea deficitului de personal și supra-încărcarea cu sarcini și ore suplimentare de muncă, prin adăugarea de sarcini în plus.

Încă o problemă: în curricula școlară din instituțiile de formare profesională inițială – Academia de Poliție și școlile de agenți -, dar și în programele de formare continuă, nu există teme/module de pregătire specializate, așa că, în prezent, nu avem cum să impunem atribuții de serviciu pentru care nu am asigurat formarea de competențe practice și teoretice!

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: