Comunicate

04.10.2021 - Eliminarea incompatibilităților pentru Poliția Judiciară - solicitare adresată Camerei Deputaților

04.10.2021 - Eliminarea incompatibilităților pentru Poliția Judiciară - solicitare adresată Camerei Deputaților

Ex unic

FSNPPC/Nr. 381/04.10.2021

Se transmite electronic

Către,

         CAMERA DEPUTAȚILOR

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

  • Domnului preşedinte, deputat Mihai Alexandru BADEA

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

  • Domnului președinte, deputat Constantin ȘOVĂIALĂ

 

Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, organizaţie cu reprezentativitate juridică în Ministerul Afacerilor Interne, la nivel ,,sector de activitate Ordine Publică”, vă supune atenției o situație neconformă, generată prin apariția ,,OUG nr. 20/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare”:

În concret, ne referim la incompatibilitatea suplimentară creată unei categorii de polițiști din Ministerul Afacerilor Interne, prin  art. 2 (4) din actul normativ sus-menționat, care stipulează: ,,Calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior". Învederăm faptul că prevederile art. 2 (4) din OUG nr. 20/2020 adaugă o interdicție în plus acestei categorii de polițiști, care ar trebui să se supună exclusiv interdicțiilor prevăzute de art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului.

Pe fond, analizând construcția juridică a legiuitorului, prin care s-au adăugat noi incompatibilități  în sarcina categoriei profesionale a organelor de cercetare penală ale poliției judiciare (,,Calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată,,), constatăm că aceasta nu întruneşte condiţiile calitative impuse atât de Constituţie, cât şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, nefiind enunţată cu suficientă precizie pentru a permite polițistului să îşi adapteze conduita în funcţie de aceasta.

Prin urmare, vă rugăm să aveți în vedere eliminarea acestei incompatibilități, cu prilejul dezbaterii PL-x nr. 161/2020 și a PL-x nr. 521/2020, proiecte  legislative înregistrate la Camera Deputaților, care vizează organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare.

 

Cu deosebită stimă,

 

Președintele Biroului Executiv FSNPPC

Marius IONESCU

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: