Comunicate

04.11.2020 - Propuneri concrete pentru diminuarea deficitului major de polițiști, trimise azi la MAI

04.11.2020 - Propuneri concrete pentru diminuarea deficitului major de polițiști, trimise azi la MAI

Ex unic

FSNPPC/Nr. 207 din 04.11.2020

Se transmite electronic/fax

                                                                                                                                                   Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Ion Marcel -VELA, MINISTRU

 

În calitate de organizație sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate gestionat de Ministerul Afacerilor Interne și de semnatară a ,,Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special – polițiști”, document încheiat în baza Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, vă supunem atenției o situație cu implicații negative asupra drepturilor și intereselor celor peste 40.000 de membri de sindicat, care fac parte din organizația noastră.

Prin adresa dvs. nr. 150839 din 19.10.2020, am fost informați că deficitul de polițiști/polițiști de frontieră este, în medie, de circa 19%, față de cifrele prevăzute în ștatele de organizare, iar la nivelul unor structuri operative ale Poliției Române - conform datelor existente la nivelul IGPR, acesta se ridică la procentele de 30-50%.

În aceste condiții, pe de o parte, calitatea misiunilor desfășurate de către structurile MAI, în slujba comunităților, a cetățenilor și a statului, este influențată negativ de lipsa de personal, iar pe de altă parte, problema în cauză are implicații asupra programului de lucru, care necesită efectuarea de sarcini și misiuni suprasolicitante pentru personalul prezent în activitate, ceea ce implică prestarea orelor suplimentare și, în consecință, recuperarea acestora sau plata, după caz, dar atrage și riscuri majore din punct de vedere al sănătății și securității în muncă (capitol special în Acordul sus-menționat).

În calitate de partener de dialog social și de reprezentanți ai drepturilor și intereselor profesionale ale funcționarilor publici cu statut special/polițiști din cadrul MAI, considerăm că se impune, de urgență,  luarea unor măsuri de diminuare a deficitului major de personal, care pot include:

  • ocuparea a circa 2.000 de posturi vacante de ofițer, prin trecerea agenților în corpul ofițerilor de poliție (în urma promovării concursului prevăzut de lege);
  • majorarea cifrei de școlarizare în instituțiile de formare inițială vocațională, la 3.000 de locuri/promoție, pentru o perioadă de 2-3 ani;
  • angajarea, pe o perioadă limitată de 6 luni, în condițiile Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a polițiștilor în rezervă, care s-au pensionat în ultimii 5 ani (aprox. 20.000, conform evidențelor Casei Sectoriale de Pensii a MAI) sau au solicitat trecerea în rezervă din alte motive. Considerăm că ar fi un fapt benefic pentru instituție, deoarece aceștia cunosc procedurile de lucru și nu mai necesită o perioadă de acomodare sau de formare profesională, astfel că cele șase luni de muncă ar putea fi dedicate integral activității polițienești.

      Rugăm răspuns la adresa de e-mail din antet.

      Cu stimă,

PREȘEDINTE FSNPPC

Dumitru COARNĂ

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: