Comunicate

04.11.2020 - Propuneri concrete pentru diminuarea deficitului major de polițiști, trimise azi la MAI

04.11.2020 - Propuneri concrete pentru diminuarea deficitului major de polițiști, trimise azi la MAI

Ex unic

FSNPPC/Nr. 207 din 04.11.2020

Se transmite electronic/fax

                                                                                                                                                   Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Ion Marcel -VELA, MINISTRU

 

În calitate de organizaÈ›ie sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate gestionat de Ministerul Afacerilor Interne È™i de semnatară a ,,Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcÈ›ionarilor publici cu statut special – poliÈ›iÈ™ti”, document încheiat în baza Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, vă supunem atenÈ›iei o situaÈ›ie cu implicaÈ›ii negative asupra drepturilor È™i intereselor celor peste 40.000 de membri de sindicat, care fac parte din organizaÈ›ia noastră.

Prin adresa dvs. nr. 150839 din 19.10.2020, am fost informaÈ›i că deficitul de poliÈ›iÈ™ti/poliÈ›iÈ™ti de frontieră este, în medie, de circa 19%, față de cifrele prevăzute în È™tatele de organizare, iar la nivelul unor structuri operative ale PoliÈ›iei Române - conform datelor existente la nivelul IGPR, acesta se ridică la procentele de 30-50%.

În aceste condiÈ›ii, pe de o parte, calitatea misiunilor desfășurate de către structurile MAI, în slujba comunităților, a cetățenilor È™i a statului, este influenÈ›ată negativ de lipsa de personal, iar pe de altă parte, problema în cauză are implicaÈ›ii asupra programului de lucru, care necesită efectuarea de sarcini È™i misiuni suprasolicitante pentru personalul prezent în activitate, ceea ce implică prestarea orelor suplimentare È™i, în consecință, recuperarea acestora sau plata, după caz, dar atrage È™i riscuri majore din punct de vedere al sănătății È™i securității în muncă (capitol special în Acordul sus-menÈ›ionat).

În calitate de partener de dialog social È™i de reprezentanÈ›i ai drepturilor È™i intereselor profesionale ale funcÈ›ionarilor publici cu statut special/poliÈ›iÈ™ti din cadrul MAI, considerăm că se impune, de urgență,  luarea unor măsuri de diminuare a deficitului major de personal, care pot include:

  • ocuparea a circa 2.000 de posturi vacante de ofiÈ›er, prin trecerea agenÈ›ilor în corpul ofiÈ›erilor de poliÈ›ie (în urma promovării concursului prevăzut de lege);
  • majorarea cifrei de È™colarizare în instituÈ›iile de formare iniÈ›ială vocaÈ›ională, la 3.000 de locuri/promoÈ›ie, pentru o perioadă de 2-3 ani;
  • angajarea, pe o perioadă limitată de 6 luni, în condiÈ›iile Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea È™i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a poliÈ›iÈ™tilor în rezervă, care s-au pensionat în ultimii 5 ani (aprox. 20.000, conform evidenÈ›elor Casei Sectoriale de Pensii a MAI) sau au solicitat trecerea în rezervă din alte motive. Considerăm că ar fi un fapt benefic pentru instituÈ›ie, deoarece aceÈ™tia cunosc procedurile de lucru È™i nu mai necesită o perioadă de acomodare sau de formare profesională, astfel că cele È™ase luni de muncă ar putea fi dedicate integral activității poliÈ›ieneÈ™ti.

      Rugăm răspuns la adresa de e-mail din antet.

      Cu stimă,

PREȘEDINTE FSNPPC

Dumitru COARNÄ‚

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: