Comunicate

04.11.2022 - Solicitare oficială pentru urgentarea aplicării HG 1198/2022 (update la comunicatul SNPPC de ieri, 3 nov.)

04.11.2022 - Solicitare oficială pentru urgentarea aplicării HG 1198/2022 (update la comunicatul SNPPC de ieri, 3 nov.)

Ex unic

FSNPPC/Nr. 172/04.11.2022

Se transmite electronic

 

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

- Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

 

        În calitate de Federație sindicală reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine Publică”, recunoscută de către Tribunalul Municipiului București, prin Hotărâre judecătorească, organizația noastră - membră a Comisiei paritare de dialog social constituită la nivelul MAI -, apără drepturile și promovează interesele a cca. 40.000 de membrii de sindicat, polițiști și personal contractual din cadrul acestei instituții.

        În context, revenim asupra adresei noastre nr. 167/12.10.2022 și vă solicităm să dispuneți, CU CELERITATE, punerea în aplicare a prevederilor ,,HG nr. 1198 din 29 septembrie 2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în litera și spiritul legii, pentru a nu aduce prejudicii financiare angajaților MAI.

        Precizăm faptul că, la nivelul ordonatorilor de credite din MAI, nu există un cadru unitar și coerent de aplicare a acestui act normativ, care a intrat în vigoare în în luna octombrie a.c., situație în care drepturile economico-financiare ale personalului sunt afectate, pentru că, între altele, angajatorii și, implicit, structurile financiar-contabile din unități refuză acordarea sumei forfetare aferente concediului de odihnă, începând cu anul 2022, motivând lipsa unor norme de aplicare.

        Rugăm răspuns la adresa de e-mail din antet.

        Cu stimă,

 

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV FSNPPC

Vasile ZELCA

 

Parteneri SNPPC: