Comunicate

05.02.2021 - Solicitare FSNPPC, adresată MAI, pentru emiterea Normelor de aplicare a Legii nr. 168/2020

05.02.2021 - Solicitare FSNPPC, adresată MAI, pentru emiterea Normelor de aplicare a Legii nr. 168/2020

Ex unic

FSNPPC/Nr. 262 din 05.02.2020

Se transmite electronic/fax

 

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

În calitate de organizaÈ›ie sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate Ordine Publică, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, vă adresăm următoarea solicitare:

 În Monitorul Oficial  nr. 715/08.08.2020  a fost publicată ,,Legea nr. 168 din 7 august 2020 pentru recunoaÅŸterea meritelor personalului participant la acÅ£iuni militare, misiuni ÅŸi operaÅ£ii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român ÅŸi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia ÅŸi urmaÅŸilor celui decedat”.

Legea reglementează modalităţile de recunoaÅŸtere a meritelor personalului participant la acÅ£iuni militare, misiuni ÅŸi operaÅ£ii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, prin acordarea unor drepturi ÅŸi distincÅ£ii atât acestora, cât È™i familiilor lor È™i urmaÅŸilor celor decedaÈ›i.

Art. 27 din lege instituie obligaÈ›ia conducătorilor instituÈ›iilor în cauză să  emită  norme interne de aplicare, în termen de 180 de zile de la data publicării în M.Of.

Dat fiind faptul că, la nivelul Ministerului Apărării NaÈ›ionale, în data de 11 ianuarie 2021, au fost emise Normele de punere în aplicare a prevederilor acestei legi, vă adresăm solicitarea de a dispune măsuri, în consecință, pentru emiterea Ordinului de ministru care să reglementeze aplicarea Legii 168/2020 È™i în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

Cu stimă,

 

p. PREȘEDINTE FSNPPC

Vicepreședinte Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: