Comunicate

05.03.2019 - Problemele de la Garda de Coastă, în curs de rezolvare (concluzii în completarea informării de ieri)

05.03.2019 - Problemele de la Garda de Coastă, în curs de rezolvare (concluzii în completarea informării de ieri)

Sub titlul ,,SNPPC, alături de membrii săi din cadrul PFR”, ieri am informat despre discuțiile purtate de președintele SNPPC, Dumitru Coarnă, împreună cu președintele Biroului Executiv Teritorial  SNPPC din cadrul PF Tulcea, Teodor Zaiț, la sediul Gărzii de Coastă (al cărei director are calitatea de angajator/ordonator de credite), pentru clarificarea unor aspecte de natură salarială, sesizate la nivelul acestei structuri a Poliției de Frontieră Române.  

Principala problemă a fost generată de neplata muncii suplimentare, după termenul legal de 60 de zile, în care orele lucrate peste programul normal de lucru nu au fost recuperate în natură, cauza fiind interpretarea greșită a legii.

Pentru rezolvarea situației, conducerea Gărzii de Coastă v-a identifica soluțiile legale și financiare, astfel încât, orele lucrate după data de 1 aprilie 2018 - când a intrat în vigoare ,,OMAI nr. 40 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru personalul cu statut special”, și nerecuperate în termenul de 60 de zile, să fie plătite integral.

În ceea ce privește munca suplimentară prestată anterior datei de 1 aprilie 2018, când nu era bază legală pentru plata acesteia, recuperarea se va face, etapizat, în natură, din fondul de lucru la dispoziția unității, și nu din timpul liber al lucrătorilor sau din zilele de SDSL, pentru a se asigura atât îndeplinirea misiunilor și sarcinilor specifice Gărzii de Coastă, cât și drepturile polițiștilor de frontieră/personalului civil, conform ,,Acordului privind raporturile de serviciu, încheiat de SNPPC cu IGPF” – pentru funcționarii publici cu statut special/polițiști, dar și a ,,Contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități, încheiat de FSNPPC cu MAI” – pentru personalul contractual.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: