Comunicate

05.03.2021 - DE NECREZUT! Prin ingerințe în activitatea sindicală, premierul încalcă grav Constituția și legile țării (pe care a jurat să le respecte, la învestire)

05.03.2021 - DE NECREZUT!  Prin ingerințe în activitatea sindicală, premierul încalcă grav Constituția și legile țării (pe care a jurat să le respecte, la învestire)

DE NECREZUT!

Prin ingerințe în activitatea sindicală, premierul încalcă grav Constituția și legile țării (pe care a jurat să le respecte, la învestire)

Textul Jurământului depus de premier (art. 82 din Constituția României):"Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, SĂ RESPECT CONSTITUŢIA ŞI LEGILE ŢĂRII, SĂ APĂR DEMOCRAŢIA, DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE ALE CETĂŢENILOR, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

Art. 9 din Constituția României (pe care premierul a jurat să o respecte): Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor.

Art. 39 din Constituția României (pe care premierul a jurat să o respecte): Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.

Art. 40 (1) din Constituția României (pe care premierul a jurat să o respecte): Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.

Art. 7 din Legea 62/2011 a dialogului social (pe care premierul a jurat să o respecte):

(1) Organizaţiile sindicale au dreptul de a-şi elabora reglementări proprii, de a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea şi de a-şi formula programe proprii de acţiune, cu respectarea legii.

(2) Este interzisă orice intervenţie din partea autorităţilor publice, a angajatorilor şi a organizaţiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1).

Parteneri SNPPC: