Comunicate

05.07.2019 PRECIZĂRI cu privire la posibilele ingerințe în activitatea polițiștilor judiciariști

05.07.2019    PRECIZĂRI cu privire la posibilele ingerințe în activitatea polițiștilor judiciariști

Recent, în mass-media au apărut materiale de presă pe marginea unui caz petrecut la ConstanÈ›a, în seara de Rusalii, când un cetățean a fost găsit pe stradă de colegii noÈ™tri din cadrul SecÈ›iei 3 PoliÈ›ie, într-o stare deplorabilă, din cauza unor lovituri, care, în urma cercetărilor efectuate, s-au dovedit a fi administrate de către doi agenÈ›i ai unei firme de pază din oraÈ™.

DeÈ™i procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria ConstanÈ›a - unitatea de parchet competentă în astfel de cauze,  au avizat urmărirea penală ,,in personam” È™i arestarea preventivă a autorilor, colegii noÈ™tri È™i chiar È™eful SecÈ›iei, membri SNPPC, au fost admonestaÈ›i de către È™eful IPJ È™i de către procurorul È™ef al Parchetului de pe lângă Tribunalul ConstanÈ›a (sic!), care au găsit de cuviință să aprecieze că aceÈ™tia nu È™i-au îndeplinit corespunzător atribuÈ›iile de serviciu.

Mustrările au căpătat o tentă violentă verbal, iar contextul în care au fost făcute - în cadrul unei È™edinÈ›e de consiliu a IPJ ConstanÈ›a - este de-a dreptul sfidător la adresa calității de funcÈ›ionar public cu statut special în Ministerul Afacerilor Interne, a Statutului poliÈ›istului È™i a normelor care reglementează activitatea colegilor noÈ™tri, cu atribuÈ›ii pe linia PoliÈ›iei Judiciare.

În calitate de sindicat cu reprezentativitate juridică la nivelul PoliÈ›iei Române, conform sentinÈ›ei civile nr. 3510/22.04.2016, pronunÈ›ate de instanÈ›a de judecată competentă, È™i în temeiul Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, care ne dă dreptul să apărăm drepturile È™i să promovăm interesele profesionale ale membrilor noÈ™tri de sindicat, SNPPC consideră că poliÈ›iÈ™tii judiciariÈ™ti sunt supuÈ™i doar literei È™i spiritului legii È™i, drept urmare, nu pot fi direcÈ›ionaÈ›i spre un alt tip de abordare în activitatea specifică, inclusiv în relaÈ›ia profesională cu È™efii ierarhici È™i cu cei ai instanÈ›elor de parchet!

Precizăm că preÈ™edintele SNPPC a intervenit la factorii competenÈ›i, pentru clarificarea situaÈ›iei menÈ›ionate, È™i le solicităm tuturor colegilor din cadrul PoliÈ›iei judiciare să nu se lase intimidaÈ›i de nicio încercare de imixtiune fără temei în activitatea legală desfășurată, asigurându-i că vom combate orice manifestare punitivă injustă la adresa lor È™i le vom susÈ›ine necondiÈ›ionat drepturile È™i interesele profesionale.

 

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: