Comunicate

05.07.2023 - Somăm MAI să emită normele de aplicare a decontării chiriei pe o arie de 70 km. Avem lege, dar nu avem norme!

05.07.2023 - Somăm MAI să emită normele de aplicare a decontării chiriei pe o arie de 70 km. Avem lege, dar nu avem norme!

 

FSNPPC/Nr. 114 din 05.07.2023

Se transmite electronic/fax

                             

          Către,

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

-   Domnului Marian-Cătălin PREDOIU, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne  -

               

    În calitate de organizație sindicală reprezentativă din punct de vedere juridic la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine publică”, recunoscută de Tribunalul Municipiului București, conform prevederilor Legii dialogului social, Federația noastră, care are în componență circa 40.000 de membri, apără drepturile și promovează interesele profesionale, sociale și economice ale polițiștilor și personalului contractual din cadrul M.A.I.  

    Prin prezenta, vă aducem la cunoștință o situație specială, cu impact negativ asupra drepturilor polițiștilor, care impune să dispuneți, cu celeritate, măsuri de remediere:

    Legea nr. 113 din 9 mai 2023 pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului stipulează că aria teritorială pentru acordarea chiriei se extinde la 70 km. Statutul polițistului, astfel modificat, prevede că (cităm integral):

    - ,,Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie de până la 50% din salariul lunar, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii".

    - ,,Contractul de închiriere pe baza căruia se acordă compensaţia lunară pentru chirie în condiţiile alin. (1) şi alin. (11) sau documentele în baza cărora se acordă dreptul prevăzut la alin. (12) pot avea ca obiect o locuinţă din localitatea unde poliţistul a fost numit în prima funcţie ori mutat în interesul serviciului sau o locuinţă situată într-o localitate aflată la o distanţă de maximum 70 km, în cazul în care nici poliţistul şi nici soţul/soţia nu au în proprietate personală o locuinţă în localitatea unde se află locuinţa ce face obiectul contractului de închiriere ori al documentelor în baza cărora se acordă dreptul prevăzut la alin. (12) sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă".

    În același timp, conform art. 31(5) din Statutul polițistului ,,Cuantumul compensaţiei prevăzute la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului de interne.  

    Față de cele expuse, vă rugăm să dispuneți demersuri, la nivelul direcțiilor generale de resort din Aparatul Central al MAI, pentru inițierea unei hotărâri de guvern, care să conducă, în timpul util, la punerea în aplicare a modificărilor legislative privind extinderea ariei pentru acordarea chiriei la 70 km.

    Prezenta solicitare constituie PROCEDURĂ PREALABILĂ, conform legii civile.

    Așteptăm un răspuns, în termenul legal, la adreasa noastră de e-mail din antet.

     Cu deosebită stimă,

Președintele Biroului Executiv FSNPPC

ZELCA Vasile

Parteneri SNPPC: