Comunicate

06.01.2020 - Demers FSNPPC, la început de an, pentru drepturile polițiștilor și personalului contractual

06.01.2020 - Demers FSNPPC, la început de an, pentru drepturile polițiștilor și personalului contractual

Ex. unic (se transmite prin e-mail)

Nr. 101/06.01.2020

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Ion Marcel VELA – ministrul Afacerilor Interne

Domnule ministru,

În calitate de FederaÈ›ie sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate gestionat de către Ministerul Afacerilor Interne, vă solicităm o întâlnire, în regim de urgență, pentru a ne informa despre soluÈ›iile administrative È™i financiare adoptate de MAI, cu privire la rezolvarea unor probleme din sfera drepturile economico-financiare ale membrilor de sindicat, cum ar fi:

  • salarizarea poliÈ›iÈ™tilor È™i a personalului contractual, în acest an, conform Legii-cadru 153/2017 È™i a legislaÈ›iei subsecvente. De asemenea, vă reamintim că  MAI încă nu a pus în aplicare Decizia CCR nr. 794/2016 referitoare la salarizarea la nivelul maxim al funcÈ›iei publice aflate în plată la nivelul ordonatorului de credite, susÈ›inută prin Decizia ICCJ nr. 51/2019, iar prin neaplicarea acesteor Decizii întregul personal este prejudiciat financiar, de mai  mulÈ›i ani, cu sume considerabile, fapt pentru care organizaÈ›ia noastră a intentat sute de acÈ›iuni colective în instanÈ›e, pentru circa 25.000 de membri, în prezent având câteva zeci de decizii definitive ale CurÈ›ilor de Apel, favorabile nouă, pentru peste 2.000 de oameni;
  • promovarea în funcÈ›ie a personalului È™i acordarea titlului de ,,specialist de clasă”, conform legii;
  • regimul juridic al PoliÈ›iei Judiciare È™i necesitatea adoptării unor măsuri de finanÈ›are corespunzătoare a acestei instituÈ›ii foarte importante, asigurate de către MAI,  pentru desfășurarea în bune condiÈ›ii a activității unităților de Parchet;
  • deficitul de personal, în special în mediul rural, care implică suprasolictarea lucrătorilor, efectuarea de ore suplimentare È™i, implicit, un serviciu public deficitar pentru cetățeni È™i stat;
  • regimul actual È™i de perspectivă al pensiilor militare de stat, precum È™i alte probleme din sfera drepturilor personalului.

Vă rugăm să dispuneÈ›i confirmarea întâlnirii atât prin prin e-mail, cât È™i telefonic.

    Cu stimă,

 

PREȘEDINTELE FSNPPC

Dumitru COARNÄ‚

Parteneri SNPPC: