Comunicate

06.01.2023 - Modificări legislative privind concediul paternal

06.01.2023   - Modificări legislative privind concediul paternal

 

La data de 04.01.2023 a fost publicată, în M.Of. nr. 6,  HG nr. 1577 din 28.12.2022 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin HG nr. 244/2000.

Principalele prevederi de interes:

- acordarea concediului paternal și a indemnizației aferente acestuia tuturor taților care au calitatea legală de lucrător, precum și eliminarea prevederilor care fac trimitere la calitatea de salariat a titularului, asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat;

- majorarea numărului de zile de concediu paternal acordat taților pentru copilul nou-născut - respectiv copiii nou-născuți, în cazul sarcinilor multiple -, prin extinderea duratei la 10 zile lucrătoare;

- pentru Sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, drepturile aferente concediului paternal se suportă din bugetul de stat alocat acestor instituţii;

- modificarea prevederii anterioare, astfel încât tatăl care a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură să beneficieze de o majorare cu 5 zile a concediului paternal, pentru fiecare copil nou-născut, respectiv pentru fiecare naștere, în cazul sarcinilor multiple;

- reglementarea unităților sanitare sau unităților de profil care pot organiza cursuri de puericultură și care pot elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură;

- prelungirea de la 7 zile la 10 zile lucrătoare a permisiei, în cazul tatălui care satisface serviciul militar în calitate de militar în termen, potrivit legii;

- revizuirea prevederii anterioare, referitoare la drepturile tatălui copilului nou-născut, în situația în care mama copilului decedează la nașterea copilului sau în perioada concediului de sarcină și lăuzie;

- introducerea altor modificări, astfel încât să fie asigurată claritate la nivel legislativ și conformitate cu prevederile Legii nr. 210/1999 (cu modificările și completările ulterioare).

 

BIROUL EXCUTIV CENTRAL - SNPPC

Parteneri SNPPC: