Comunicate

06.03.2020 - INFORMARE privind ședința de dialog social, care a avut loc, ieri, la sediul MAI

06.03.2020 - INFORMARE  privind ședința de dialog social, care a avut loc, ieri,  la sediul MAI

ȘedinÈ›a s-a desfășurat în prezenÈ›a reprezentanÈ›ilor sindicali, abordând două teme principale: actul normativ iniÈ›iat de MAI pentru aplicarea salarizării la nivelul maxim al funcÈ›iei publice (care trebuie să fie în concordanță cu  legea) È™i incompatibilitățile stabilite poliÈ›iÈ™tilor judiciariÈ™ti, prin art. 2 (4) din OUG nr. 20/2020. Au fost prezenÈ›i ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, secretarul de stat Bogdan Despescu, directorul general al DGMRU, Valentin Minoiu, È™i consilierul Traian Berbeceanu, FSNPPC fiind reprezentată de preÈ™edintele Dumitru Coarnă È™i trezorierul general Claudiu Staicu.

Ministrul Afacerilor Interne susÈ›ine, în continuare, demersul propriu de ,,reglementare” a salarizării la nivelul maxim al funcÈ›iei publice, prin OUG, care se doreÈ™te a fi adoptată după reînvestirea actualului Guvern. FSNPPC  a reafirmat, clar È™i ferm, că nu susÈ›ine acest punct de vedere, considerând că nu este necesar un act normativ pentru aplicarea legii, ci doar norme interne de reglementare È™i emiterea dispoziÈ›iilor aferente de salarizare, în acord cu Decizia CCR 794/2016, Decizia ICCJ 51/2019 de dezlegare a unor chestiuni de drept, Legea 71/2015 È™i celelalte acte normative relevante în domeniu. ,,SoluÈ›ia potestativă” propusă de MAI este de natură să tergiverseze aplicarea legii corect È™i integral È™i nu are în vedere deciziile judecătoreÈ™ti definitive obÈ›inute de SNPPC, pentru circa 3.000 de oameni, care conduc la calcule financiare mai avantajoase decât cele care s-ar obÈ›ine în varianta reglementării prin OUG a problemei.  

Referitor la art. 2 (4) din OUG 20/2020 privind poliÈ›ia judiciară - ,,Calitatea de organ de cercetare penală al poliÈ›iei judiciare este incompatibilă cu orice altă funcÈ›ie publică sau privată, cu excepÈ›ia funcÈ›iilor didactice din învățământul superior" -, FSNPPC îÈ™i menÈ›ine punctul de vedere deja exprimat, È™i anume că se adaugă interdicÈ›ii în plus acestei categorii de poliÈ›iÈ™ti, care ar trebui, în opinia noastră, să se supună exclusiv interdicÈ›iilor prevăzute de art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliÈ›istului, fapt pentru care, în 21 februarie, am solicitat Avocatul Poporului sesizarea CurÈ›ii ConstituÈ›ionale a României (vezi site-ul SNPPC).

         În acest context, i-am solicitat ministrului Afacerilor Interne, în calitate de senator, să intervină pentru amendarea, în regim de urgență, în Parlament, a prevederilor art. 2 (4) din OUG 20/2020, precum È™i prorogarea termenului până la care poliÈ›iÈ™tii judiciariÈ™ti trebuie să completeze formularele tipizate trimise la unități, stabilit la nivelul IGPR pentru luni, 9 martie a.c.,  pentru a se putea clarifica din punct de vedere juridic situaÈ›iile de incompatibilitate (precizăm că funcÈ›iile publice sunt stabilite prin lege, dar cele private nu sunt reglementate ca atare).

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: