Comunicate

06.03.2024 - INFORMARE: Ordinul de protecție, reglementat printr-o lege foarte greu de aplicat, în prezent

06.03.2024   -   INFORMARE:    Ordinul de protecție, reglementat printr-o lege foarte greu de aplicat, în prezent

 

 

   La data de 4 martie 2024 a fost promulgată Legea nr. 26 din 28.02.2024 privind ordinul de protecție, act normativ util din punct de vedere social, care va contribui, în timp, la diminuarea faptelor de agresiune asupra persoanelor, dar care, în practică, va fi greu de aplicat, cel puțin o vreme, având în vedere realitatea actuală de la nivelul Poliției Române, marcată de o lipsă cronică nu doar de personal, ci și de logistică și de fonduri financiare, acestea fiind insuficiente chiar și pentru îndeplinirea actualelor sarcini și misiuni date deja în competență până în prezent.

   De exemplu, măsurile privind Ordinul de protecție provizoriu (cap. II din lege), de care vor uza frecvent victimele, revin exclusiv în sarcina Poliției Române, ceea ce incumbă atribuții suplimentare pentru polițiști, și așa sufocați de atribuțiile în avalanșă primite în ultimii ani, în condițiile unui deficit de personal, la nivel național, de circa 20%, așa cum a recunoscut recent chiar și ministrul Afacerilor Interne.

   De asemenea, și aplicarea reglementărilor privind Ordinul de protecție pe care îl vor decide instanțele de judecată (cap. III din lege) va reveni, în concret, tot Poliției, care a primit sarcini exprese, prin noua lege, cum ar fi: evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună; obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, montat și supravegheat de poliție; obligarea agresorului de a preda poliţiei armele, componentele esenţiale şi muniţiile deţinute; implementarea Sistemul informatic de monitorizare electronică, conform Legii nr. 146/2021, pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se aplică măsura; obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de timp stabilit de instanţă, la secţia de poliţie competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecţie; verificări periodice şi/sau spontane, de către Poliție, privind locul în care se află agresorul; obligarea agresorului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la noua locuinţă, în cazul în care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuinţa comună și multe alte sarcini.

   O altă problemă: art. 28 din Legea 26/2024 prevede că sumele necesare pentru implementarea măsurilor privind Ordinului de protecție se alocă cu această destinaţie prin legi bugetare anuale, iar pentru 2024 avem, deja, Legea bugetului în vigoare.

   Sperăm ca măcar prevederea privind suplimentarea numărului de posturi necesare, la nivelul Poliției Române, să fie pusă în practică, prin HG, în termenul stipulat, de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

 

Biroul Executiv  -FSNPPC

Parteneri SNPPC: