06.08.2018 - SCRISOARE DESCHISÄ‚ ADRESATÄ‚ MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE

06.08.2018 - SCRISOARE DESCHISÄ‚ ADRESATÄ‚ MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE

Comunicate

FSNPPC/Nr. 131 din 06.08.2018

      

Doamnei Carmen-Daniela DAN

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

            FederaÅ£ia Sindicatelor NaÅ£ionale ale PoliÅ£iÅŸtilor ÅŸi Personalului Contractual din România, organizaÅ£ie cu reprezentativitate juridică, la nivel de sector de activitate, în domeniul ordinii ÅŸi siguranÅ£ei publice, a apărat permanent, încă de la constituire, interesele membrilor săi de sindicat în raporturile cu angajatorii, cu Guvernul, cu Parlamentul ÅŸi celelalte autorităţi responsabile de asigurarea drepturilor noastre profesionale ÅŸi economico-sociale, devenind, în timp, cea mai mare federaÅ£ie sindicală din România ÅŸi una dintre cele mai semnificative din Uniunea Europeană, cu o cultură organizaÅ£ională pe deplin conturată, care beneficiază de încrederea a peste 40.000 de oameni din Ministerul Afacerilor Interne.

             Prin prezenta scrisoare deschisă, vă învederăm unele aspecte de natură profesională, care generează neîncredere în actul managerial, umbresc imaginea PoliÅ£iei Române ÅŸi creează nedumerire în rândurile membrilor noÅŸtri de sindicat, dar ÅŸi al opiniei publice:

            1 – numirea, recentă, în calitate de adjunct al ÅŸefului IPJ Sălaj, prin împuternicire, fără îndeplinirea condiÅ£iilor din fiÅŸa postului, a inspectorului de poliÅ£ie Rolnic Călin IonuÅ£, absolvent al Academiei de PoliÅ£ie în anul 2012; din funcÅ£ia deÅ£inută, fără antecedente solide pe linie de comandă, ofiÅ£erul coordonează activităţi de mare răspundere, la nivelul judeÅ£ului, ÅŸi exercită acte manageriale asupra unor ofiÅ£eri de poliÅ£ie cu grad profesional superior (inclusiv comisar-ÅŸef), a căror experienţă profesională cuprinde o perioadă egală sau mai mare chiar decât vârsta adjunctului în cauză;

            2 – împuternicirea, în calitate de ÅŸef al IPJ Vâlcea, a subcomisarului de poliÅ£ie Iana Cosmin Andrei, fost ofiÅ£er specialist la Serviciul PoliÅ£iei Rutiere, care nu are experienţă managerială anterioară în acord cu cerinÅ£ele profesionale din fiÅŸa postului respectiv ÅŸi, în general, nu are un CV de natură să-l recomande pentru prima funcÅ£ie din ÅŸtatul de organizare al IPJ Vâlcea;

            3 – suspendarea de drept din PoliÅ£ie (IPJ Satu-Mare), în temeiul Legii nr. 360/2002, a agentului Andreica Cosmin Dorel, pentru activităţi sindicale; în prezent, acesta este director general adjunct administrativ la o structură din cadrul Primăriei Sectorului 4 BucureÅŸti, situaÅ£ie de natură să genereze suspiciuni ÅŸi confuzie cu privire la instituÅ£ia juridică a supendării poliÅ£istului, dat fiind faptul că, în situaÅ£ia dată, conform legii, el este salariat al unei AdministraÅ£ii locale, dar beneficiază ÅŸi de unele drepturi financiare de la MAI, ceea ce, în opinia noastră, nu este legal.

            În considerarea celor expuse, precizăm că aÅŸteptăm punctul dumneavoastră de vedere pe marginea prezentei scrisori deschise.

                     Cu  respect,

 

      

Președinte FSNPPC

Dumitru COARNÄ‚

Parteneri SNPPC: