06.08.2018 - SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE

06.08.2018 - SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE

Comunicate

FSNPPC/Nr. 131 din 06.08.2018

      

Doamnei Carmen-Daniela DAN

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

            Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, organizaţie cu reprezentativitate juridică, la nivel de sector de activitate, în domeniul ordinii şi siguranţei publice, a apărat permanent, încă de la constituire, interesele membrilor săi de sindicat în raporturile cu angajatorii, cu Guvernul, cu Parlamentul şi celelalte autorităţi responsabile de asigurarea drepturilor noastre profesionale şi economico-sociale, devenind, în timp, cea mai mare federaţie sindicală din România şi una dintre cele mai semnificative din Uniunea Europeană, cu o cultură organizaţională pe deplin conturată, care beneficiază de încrederea a peste 40.000 de oameni din Ministerul Afacerilor Interne.

             Prin prezenta scrisoare deschisă, vă învederăm unele aspecte de natură profesională, care generează neîncredere în actul managerial, umbresc imaginea Poliţiei Române şi creează nedumerire în rândurile membrilor noştri de sindicat, dar şi al opiniei publice:

            1 – numirea, recentă, în calitate de adjunct al şefului IPJ Sălaj, prin împuternicire, fără îndeplinirea condiţiilor din fişa postului, a inspectorului de poliţie Rolnic Călin Ionuţ, absolvent al Academiei de Poliţie în anul 2012; din funcţia deţinută, fără antecedente solide pe linie de comandă, ofiţerul coordonează activităţi de mare răspundere, la nivelul judeţului, şi exercită acte manageriale asupra unor ofiţeri de poliţie cu grad profesional superior (inclusiv comisar-şef), a căror experienţă profesională cuprinde o perioadă egală sau mai mare chiar decât vârsta adjunctului în cauză;

            2 – împuternicirea, în calitate de şef al IPJ Vâlcea, a subcomisarului de poliţie Iana Cosmin Andrei, fost ofiţer specialist la Serviciul Poliţiei Rutiere, care nu are experienţă managerială anterioară în acord cu cerinţele profesionale din fişa postului respectiv şi, în general, nu are un CV de natură să-l recomande pentru prima funcţie din ştatul de organizare al IPJ Vâlcea;

            3 – suspendarea de drept din Poliţie (IPJ Satu-Mare), în temeiul Legii nr. 360/2002, a agentului Andreica Cosmin Dorel, pentru activităţi sindicale; în prezent, acesta este director general adjunct administrativ la o structură din cadrul Primăriei Sectorului 4 Bucureşti, situaţie de natură să genereze suspiciuni şi confuzie cu privire la instituţia juridică a supendării poliţistului, dat fiind faptul că, în situaţia dată, conform legii, el este salariat al unei Administraţii locale, dar beneficiază şi de unele drepturi financiare de la MAI, ceea ce, în opinia noastră, nu este legal.

            În considerarea celor expuse, precizăm că aşteptăm punctul dumneavoastră de vedere pe marginea prezentei scrisori deschise.

                     Cu  respect,

 

      

Președinte FSNPPC

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: