06.09.2018 - Scrisori trimise Preşedintelui României, Parlamentului şi Guvernului, pentru salarizare şi aplicarea Deciziei CCR nr. 794/2016

06.09.2018 - Scrisori trimise Preşedintelui României, Parlamentului şi Guvernului, pentru salarizare şi aplicarea Deciziei CCR nr. 794/2016

Comunicate

Astăzi, 06 septembrie 2018, FSNPPC, prin preşedintele Dumitru Coarnă, a retrimis scrisori  către: Preşedintele României, Senat, Camera Deputaţilor (preşedinte şi Comisia de Muncă), prim-ministru, miniştrii Afacerilor Interne,   Muncii şi Finanţelor, conţinând amendamente la Legea-cadru a salarizării nr. 153/2017, în favoarea poliţiştilor şi a personalului contractual din MAI (intrarea în grilă), precum şi o solicitare de aplicare, în MAI, a Deciziei CCR nr. 794/2016 privind salarizarea la nivelul maxim al funcţiei (acţiune pentru care derulăm, deja, zeci de procese colective în instanţe, urmând ca MEMBRII SNPPC SĂ BENEFICIEZE DE ACEST DREPT. Pentru conformitate, redăm scrisoarea-model către MAI:

 

FSNPPC/Nr. 138/06.09.2

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Doamnei Carmen Daniela DAN,

ministrul Afacerilor Interne

Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, organizaţie cu reprezentativitate juridică în domeniul salarizării personalului din sistemul ordinii şi siguranţei publice gestionate de Ministerul Afacerilor Interne, vă adresează rugămintea de a susţine modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în sensul introducerii unor reglementari mai favorabile angajaţilor, astfel încât cuantumul brut al salariilor de funcţie, pentru poliţişti, respectiv al salariilor de bază, pentru personalul contractual, să fie majorat asemănător altor categorii de bugetari, care deja au beneficiat de creşterea veniturilor, prin intrarea anticipată în grilele de salarizare prevăzute în lege.

Vă reamintim că, în trimestrul III al anului 2017, precum şi în prima parte a anului în curs, Federaţia noastră v-a mai transmis un set de propuneri pentru majorarea salariilor, însă acestea nu au fost luate în consideraţie de către dumneavoastră şi ceilalţi factori decidenţi de la nivel guvernamental/parlamentar, fapt pentru care am declanşat un conflict de muncă şi am organizat proteste publice, în Capitală şi în alte oraşe din ţară, pe parcursul lunii martie 2018.

De asemenea, în ceea ce priveşte salarizarea la nivel maxim a poliţiştilor/personalului contractual, v-am solicitat, în scris, punerea în aplicare a  Deciziei Curţii Constituţionale a României  nr. 794/2016, art. 30-32, referitoare la excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții ale art. 3 din OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 (...), însă acest demers nu a fost concretizat, motiv pentru care am acţionat în judecată instituţia pe care o conduceţi, având deja, până la acest moment, peste 30 de procese câştigate, definitiv sau la instanţele de fond, în contencios-fiscal, urmând ca TOTI MEMBRII SNPPC să beneficieze de salarizarea la nivel maxim.

În concret, vă propunem susţinerea amendamentelor  la Legea-cadru nr. 153/2017 în forma următoare:

La articolul 38 alineatul (3), după litera b) se introduc două noi litere, litera b1) şi litera b2), cu următorul cuprins:

"b1) prin excepţie de la lit. a), începând cu 01 decembrie 2018, soldele de funcţie/salariile de funcţie ale personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc şi se acordă în procent de 85% din soldele de funcţie/salariile de funcţie prevăzute în cap. I din Anexa nr. VI. În situaţia în care soldele de funcţie/salariile de funcţie ale personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, acordate în acest procent sunt mai mici decât cele cuvenite potrivit prevederilor în vigoare pentru luna noiembrie 2018, se menţin în plată soldele de funcţie/salariile de funcţie cuvenite potrivit prevederilor în vigoare pentru luna noiembrie 2018, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii."

"b2) prin excepţie de la lit. a), începând cu 01 decembrie 2018, salariile de bază ale personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne se stabilesc şi se acordă în procent de 85% din salariile de bază prevăzute în cap. II din Anexa nr. VIII. În situaţia în care salariile de bază, acordate în acest procent sunt mai mici decât cele cuvenite potrivit prevederilor în vigoare pentru luna noiembrie 2018, se menţin în plată salariile de bază cuvenite potrivit prevederilor în vigoare pentru luna noiembrie 2018, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii."

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru un dialog social constructiv, care să conducă,

în timp optim, la rezolvarea solicitărilor sus-menţionate, referitoare la drepturile

poliţiştilor şi ale personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne.

          

PREŞEDINTE FSNPPC

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: