Comunicate

06.10.2020 - STOP discriminării: în contextul actual, solicităm prelungirea termenului de decontare a serviciilor turistice, asemenea celorlalți angajați bugetari!

06.10.2020 - STOP discriminării: în contextul actual, solicităm prelungirea termenului de decontare a serviciilor turistice, asemenea celorlalți angajați bugetari!

FSNPPC/Nr. 209 din 06.11.2020

Se transmite electronic/fax

 

Către,

GUVERNUL ROMÂNIEI

-Domnului Ludovic ORBAN – prim-ministru

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

-Domnului Ion Marcel - VELA, ministru

 

În calitate de organizație sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine Publică”, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, vă supunem atenției o solicitare privind drepturile și interesele polițiștilor și personalului contractual din MAI, dar și ale familiei ocupaționale din care facem parte:

Conform legislației în vigoare, pentru personalul din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de profil de pe teritoriul României, doar în cursul anului curent, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță (1.450 de lei/an).

Considerăm că este discriminatoriu ca angajații MAI și întreg personalul din familia ocupațională sus-amintită să poată deconta serviciile turistice doar până la sfârșitul anului, în timp ce salariații din sistemul public beneficiază deja de prelungirea valabilității voucherelor de vacanță în anul 2021, măsură legislativă luată, în mod temeinic, de Guvern, prin OUG nr. 35/26.03.2020, pentru contracararea economică a efectelor fenomenului pandemiei medicale, care a afectat turismul și serviciile din domeniu, la nivel național. 

Având în vedere cele prezentate, în contextul în care angajații familiei ocupaționale Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională au fost și vor fi în continuare implicați în misiuni specifice prevenirii și combaterii efectelor pandemiei, fapt pentru care nu au putut beneficia integral de concediul de odihnă aferent anului 2020, vă solicităm să întreprindeți demersurile legislative necesare, pentru modificarea reglementărilor care vizează decontul serviciilor turistice, în sensul alinierii acestora la normele mai favorabile aplicabile celorlalți salariați din sistemul bugetar.

Rugăm răspuns la adresa de e-mail din antet.

Cu stimă,

p. PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV CENTRAL

Vicepreședinte Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: