Comunicate

07.01.2022 - Am solicitat majorarea numărului de indicatori pentru lucrări de excepție și misiuni speciale, în raport cu riscurile profesionale majore

07.01.2022   -  Am solicitat majorarea numărului de indicatori pentru lucrări de excepție și misiuni speciale, în raport cu riscurile profesionale majore

FSNPPC/07.01.2022

 

INFORMARE

Majorarea numărului de indicatori pentru lucrări de excepție și misiuni speciale, impusă de riscurile profesionale

        

În această perioadă, este în curs de aplicare procedura de acordare a majorării salariale pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, prevăzută de art. 15 din Anexa VI a Legii-cadru nr. 153 /2017.

SNPPC i-a solicitat, în scris, ministrului Afacerilor Interne (vezi atașamentul pdf), în data de 4 ianuarie, majorarea numărului de indicatori, la nivelul unităților teritoriale, având în vedere multitudinea de misiuni din ultimul an, complexitatea lor, riscurile profesionale majore și deficitul de personal, realități care au impus, permanent, efectuarea de sarcini și ore suplimentare, peste programul normal de lucru.

Art. 15 din Anexa VI a Legii-cadru 153/2017 conferă acest drept ordonatorului principal de credite:

(1) Pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, se acordă o majorare de până la 50% calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor, soldelor de comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor de încadrare, cumulat pe total buget, pentru fiecare ordonator principal de credite.

 

Biroul Executiv FSNPPC

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: