Comunicate

07.05.2019 - COMUNICAT: FSNPPC respinge orice inițiativă de politizare a Poliției Române

07.05.2019 - COMUNICAT: FSNPPC respinge orice inițiativă de politizare a Poliției Române

În referire la propunerea lansată, recent, în cadrul celei de-a XXII-a sesiuni a AsociaÈ›iei Comunelor din România, care prevede ca, cităm: ,,(...) premergător evaluării activității È™i conduitei È™efului structurii teritoriale de PoliÈ›ie, să se solicite de la primar o fișă de evaluare locală”, propunere transmisă, în scris, Ministerului Afacerilor Interne, de către vicepremierul È™i ministrul  Dezvoltării Regionale È™i AdministraÈ›iei Publice (vezi foto-ataÈ™amentele pe contul nostru de facebook),

FSNPPC, în calitate de FederaÅ£ie cu reprezentativitate juridică recunoscută de către instanÈ›a de judecată competentă, la nivelul sectorului de activitate gestionat de către Ministerul Afacerilor Interne, în ceea ce priveÈ™te drepturile È™i interesele poliÈ›iÈ™tilor, face următoarele precizări:

- metodologia de evaluare a poliÈ›iÈ™tilor este prevăzută de art. 262 (1) din Legea nr. 360/2002  actualizată - Statutul poliÈ›istului (,,Evaluarea de serviciu se întocmeÅŸte de către ÅŸeful nemijlocit ÅŸi se aprobă de ÅŸeful ierarhic al acestuia. Au competenÅ£e de evaluare a personalului exclusiv ÅŸefii care îndeplinesc atribuÅ£iile funcÅ£iilor prevăzute cu salariu de comandă, persoanele care ocupă funcÅ£ii de demnitate publică, precum ÅŸi prefecÅ£ii”) È™i de Anexa nr. 8 din OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de resurse umane în MAI, acte normative care nu reglementează o asemenea aberaÈ›ie;

- raporturile dintre È™eful structurii de PoliÈ›ie È™i conducătorul unității administrativ-teritoriale sunt reglementate de Legea nr. 218/2002 privind organizarea È™i funcÈ›ionarea PoliÈ›iei Române, act normativ care nu prevede întocmirea unei ,,fiÈ™e de evaluare locală”;

- în calitate de conducător al unității administrativ-teritoriale, primarul are competenÈ›e de evaluare doar a activității PoliÈ›iei Locale, pe care o are în subordine, conform legii.

Având în vedere intenÈ›ia fățisă de politizare oficială a structurilor teritoriale ale PoliÈ›iei Române, FSNPPC a intervenit la factorii decidenÈ›i, care au precizat că propunerea lansată de către AsociaÈ›ia Comunelor din România nu este agreată, fapt pentru care MAI va da un aviz negativ solicitării MDRAP.

 

PreÈ™edinte FSNPPC Dumitru COARNÄ‚

Parteneri SNPPC: