Comunicate

07.11.2022 - Pot polițistii înființa, sau nu, PFA?

07.11.2022 - Pot polițistii înființa, sau nu, PFA?

 

În luna octombrie a.c., urmare numeroaselor interpelări primite din partea colegilor noștri, ne-am adresat în scris către Agenția Națională de Integritate, pentru a afla dacă polițiștii cu aviz de poliție judiciară, respectiv cei fără aviz, pot desfășura alte activități, în calitate de PFA (persoane fizice autorizate).

Publicăm, mai jos, în sinteză, răspunsul primit (adresa integrală ANI, în atașamentul pdf):

,,1. Din cele expuse de dumneavoastră și din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că exercitarea calității de funcționar public cu statut special, simultan cu deținerea calității de titular al unei persoane fizice autorizate, este de natură să genereze o situație de incompatibilitate, din perspectiva dispozițiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă activitățile desfășurate în domeniul privat sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.    Menționăm că, prin sintagma „legătura indirectă", intenţia legiuitorului este aceea de a face o legătură între pregătirea profesională a funcţionarului public şi funcţia pe care acesta o exercită.

În ceea ce privește interdicțiile prevăzute de art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, urmează ca, asupra acestui aspect, să se pronunțe conducerea instituției față de care funcționarul public cu statut special are raporturi de subordonare.

2. De asemenea, opinăm că exercitarea funcției de polițist, având calitatea de organ de cercetare penală, și înființarea și desfășurarea de activități prin intermediul unui P.F.A., generează o situație de incompatibilitate conform art. 2 alin. (4) din Legea nr. 364/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm că prezentul răspuns reprezintă punctul de vedere al Agenţiei Naţionale de Integritate raportat la situația de fapt descrisă de dumneavoastră și la dispozițiile legale incidente, nu este o interpretare generală şi obligatorie a textelor de lege și nu reprezintă rezultatul activității de evaluare efectuată în condițiile Legii nr. 176/2010”     

 

BIROUL EXECUTIV - FSNPPC

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: