Comunicate

08.02.2023 - Continuăm întâlnirile ,,la firul ierbii” cu membrii noștri: de azi, trei zile în Jud. Neamț

08.02.2023  -  Continuăm întâlnirile ,,la firul ierbii” cu membrii noștri: de azi, trei zile în Jud. Neamț

 

        După periplul sindical din ultimele săptămâni, în Maramureș și Călărași, delegația Biroului Executiv Central al SNPPC se află, începând de astăzi, în contact nemijlocit cu polițiștii și personalul contractual din cadrul IPJ Neamț.

       Timp de trei zile, vom fi alături de colegii noștri  de la structurile polițienești municipale, orășenești și rurale, pentru a vedea, la fața locului, modul în care le sunt respectate drepturilor profesionale și economico-sociale.

       Ca întotdeauna, ne interesează: planificarea activităților și organizarea programului de lucru în consens cu legislația în vigoare; plata integrală și la termen a tuturor drepturilor salariale sau de altă natură financiară; numărul și frecvența orelor suplimentare efectuate, inclusiv planificarea recuperării acestora sau plata, după caz, în termenul legal; problemele întâmpinate în îndeplinirea misiunilor/sarcinilor curente și soluțiile de surmontare a acestora; dificultățile de ordin financiar și logistic, care pot avea implicații asupra eficienței misiunilor, dar și asupra sănătății și securității în muncă; starea fizică și dotarea sediilor de lucru, proprii sau primite în folosință de la administrațiile locale, în special a celor vitregite din mediul rural; dotarea cu tehnică și echipament de intervenție, dar și de protecție fizică a personalului, în special pe timpul misiunilor operative; condițiile asigurate de unitate pentru desfășurarea pregătirii profesionale; relațiile de muncă dintre angajați și managementul unității/subunității ș.a.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL SNPPC

 

                   Informații de background:

                  În mod legitim, ca întotdeauna, vom răspunde și la întrebarea firească a multora dintre colegii noștri: ,,CE FACE SINDICATUL PENTRU MINE?”

 

SNPPC - POLIȚĂ DE ASIGURARE PROFESIONALĂ ȘI JURIDICĂ

  – având calitate procesuală și reprezentativitate juridică în raporturile cu MAI, apărăm TOATE drepturile financiare și profesionale ale polițiștilor și personalului contractual, derivate din relația cu angajatorul/ordonatorul de credite; (inclusiv ale pensionarilor MAI, care au calitatea de membru SNPPC);

  – prin avocații noștri și consilierii juridici ai SNPPC, asigurăm, GRATUIT,  consiliere, asistenţă juridică şi reprezentare în relațiile litigioase cu  unitatea angajatoare/Casa Sectorială de Pensii a MAI sau, după caz, cu instanțele de judecată, privind litigiile de muncă sau alte situaţii deosebite, cum ar fi: drepturi financiare, recalculări  sporuri, salarii sau pensii, cercetări disciplinare, administrative, penale, civile etc.;

   – prin Acordurile privind raporturile colective de serviciu, încheiate cu MAI, IGPR şi IGPF, ne preocupăm pentru asigurarea şi respectarea standardelor de sănătate/securitate în muncă, a fondurilor financiar-materiale, a condiţiilor şi a programului zilnic de lucru, a pregătirii profesionale etc.;

   – prin Fundaţia SNPPC, membrii/familiile beneficiază de ajutor financiar, în diferite situaţii, cum ar fi: îmbolnăvire, vătămare în timpul serviciului, calamităţi/dezastre, deces, naştere copil;

   –  în calitate de membru activ, beneficiezi de contracte de parteneriat foarte avantajoase (disponibile pe site-ul: www.snppc.ro, pe contul nostru de facebook și pe paginile de intranet ale IGPR și IGPF rezervate SNPPC, dar și de alte avantaje.

 

 

Parteneri SNPPC: