Comunicate

08.09.2021 - Solicitare oficială și propuneri SNPPC, pentru diminuarea deficitului de personal

08.09.2021 - Solicitare oficială și propuneri SNPPC, pentru diminuarea deficitului de personal

FSNPPC/Nr. 361/08.09.2021

Se transmite electronic/fax

                    

             Către,

      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

       Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru     

     Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România - organizație reprezentativă la nivelul M.A.I., recunoscută ca atare de către Tribunalul Municipiului București, prin Sentința civilă nr. 574/19.06.2020 -, vă supune atenției o situație cu implicații negative asupra misiunilor  derulate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, în slujba cetățenilor și a statului.

          După cum ați afirmat și dvs., public, în prima parte a acestui an, în prezent, la nivelul MAI, există un deficit major de personal, de cca. 20%, majoritatea în domeniile muncii operative, dar situații de acest gen sunt și în structurile de suport, care nu au încadrate ștatele cu numărul necesar de specialiști și personal contractual.  Cea mai gravă situație este întâlnită în mediul rural, unde există secții/posturi de poliție cu deficit care atinge și depășește 50% ori sunt încadrate doar cu un singur lucrător, fapt care conduce la ineficiența serviciului polițienesc și la suprasolicitarea personalului.

            Față de cele prezentate, pe lângă măsura pozitivă, luată recent la nivelul MAI, de organizare a unei sesiuni suplimentare, în sept-oct a.c., pentru admiterea la școlile de agenți/subofițeri, considerăm că se mai impun unele direcții de acțiune:  

            1 – continuarea organizării unor concursuri de trecere a agenților în corpul ofițerilor de poliție (TCO), având în vedere deficitul de circa 4.000 de ofiteri;

            2 – încadrarea din sursă externă a funcțiilor vacante de specialist/personal contractual existente în structurile operative și în cele de suport.

                         Cu stimă,

Președintele Biroului Executiv FSNPPC

Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: